On Fri, 2003-01-03 at 23:24, Roberto Suarez Soto wrote:
> El día 03/Jan/2003, Xosé Calvo escribía:
> 
> > Apesar diso, si poderia ser interesante ir definindo unha distribución.
> 
>       A versión "Woody" de Debian ten instalador en galego, e moitos
> dos programas e aplicacións que van nela están traducidas, precisamente
> por xente deste grupo :-) Así que ... ¿que é o que lle queda para ser
> "unha distribución en galego"?
> 
> -- 
>       Roberto Suarez Soto
> --
> Para sair desta lista, manda un mail a trasno-requ...@ceu.fi.udc.es
> poñendo "unsubscribe" na mensaxe
> 

Xa, imaxino que entón vos estades a referir a unha mandrakada en galego.
Se se basea en Debian non estaría mal: facilita-la instalación e a 
configuración e darlle un toque gráfico amigable. Pero require tempo.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Responderlle a