O Thursday, 4 de May de 2006 02:38, nacho resa escribiu:
> Con todo o diñeiro que puxeron sobre a mesa e aínda non se rematou a
> traducción do OpenOffice?
> Eu estou abraiado sinceiramente. Con todo ese diñeiro traduciríao eu só
> aínda que estivese que estar
> traballando día e noite. xD
> Saúdos.
>
Agora porque estou enfangado com outros temas privados e nom atopo tempo mais 
que para Kmymoney e Rkward, pero case que podo assegurar que cos guions perl 
de Berto & co. poderia fazer tal trabalho no tempo que levam de atrasso e sem 
passar-me das minhas 8 × 5 horas de trabalho semanal.
A!, e em galego normativo ;-)
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpvTPgUND8Z7.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a