O Xoves, 13 de Xullo de 2006 17:40, Daniel Muñiz Fontoira escribiu:

Estou a piques de comezar vacacións, asi que procurarei enviar-cho antes do 
luns.

O que escrebe con -zón son eu. Si, xa sei que non segue a norma, pero hai 
cinco (?) anos tampouco seguía a norma quen escrebia -bel, non?. Non é a miña 
intenzón comezar unha discusión normativa.

Digamos que o coordenador, X.G.Feal, fai a vista gorda co tema --polo menos 
por agora-- Eu xa expresei a miña opinión ao respecto: seria de parvos 
largar-me antes de ter completado o 80%, escreba coa norma que escreba, 
mentres use ñ, ll, etc. Ainda asi, koffice estiven-no a facer en algo 
parecido a norma oficial e tamén estou con esta norma en kdeedu.

Se algúen se sinte molesto... é libre de corrixi-lo. Seguro que cunha sábia 
convinazón de guión en Perl podemos facer un po_gz2po_gal.sh ;-) que nos 
arranxe o problema normativo (atallos de teclado á parte).

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpX5OUO5yYRL.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a