O Domingo, 9 de Xullo de 2006 17:57, Pedro Suarez escribiu:
> Boas:
>
> Quería unirme ó equipo de traducción a galego de KDE, e estiven mirando os
> paquetes sen traducir, e gustaríame comezar por traducir KDevelop (a pesar
> de ser un dos máis grandes). Non sei se hai algún problema con isto.


>
> Respecto ós envíos ó Subversion, debo enviarllos ó coordinador, ou podo
> facer os envíos directamente? Dispoño de conta no servidor, polo que en
> principio non tería problema para facelo eu mesmo.

Até onde eu sei, non hai problema. Penso que a última persoa que fixo algo 
nese módulo debin ser eu, e non cheguei a tocar nen o ficheiro desktop nen o 
ficheiro kdevelop.pot. Considera-te amo e señor.

Se desexas unha versión auxiliar baseada nunha tradución semi-automática, 
poderia fornecerche unha na norma que desexes. Evidentemente, non é unha 
panacea, pero aforraria-che tempo.

Eu envio todo o traballo ao coordenador, e este encarga-se de sobi-lo. Pero 
claro, eu non teño aceso de escrita ao repositorio.

Benvido.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp0C5rAL7NLv.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a