O Xoves, 10 de Agosto de 2006 14:12, Xabi G. Feal escribiu:
> Boas,
>
> estes días que se andan a superar marcas coa tradución de KDE surxe,
> inveitabelmente, a cuestión da revisión. Na actualidade a póla en
> desenvolvemento está no 75% (posto 19 do ranking, por certo, superamos xa
> aos cataláns!) e, consecuentemente, para as vindeiras versións 4.x de KDE
> vaise incluir o galego xa decentemente implementado, referíndose claro á
> cuantificación.
Nota: isto, se para entón o "essential" acada unha % de abondo.

> Ben, o da cualificación do traballo é distinto.

Nota: suores frios escorregan polo meu crisma.......

> Compre facer unha revisión 
> do mesmo, o que pasa en primeiro lugar por unha revisión ortográfica.

Ben, proposta: Berto, Gamallo, et al., podedes facer un transliterador da 
norma de mínimos para a norma RALG-ILG de 2003 ?

> Evidentemente non vou facer o que fixestes estes días con Firefox porque o
> KDE é inabarcábel. Son preto de 135.000 mensaxes que, se ben xa é difícil
> traducir, dobre traballo se se ten que facer a man a revisión. 

Pois non hai mais collóns. Se Berto e Pablo se animan, o que tería(s) que 
facer é usar as ferramentas que outras equipas fixeron para comprobar que a 
mesma palabra foi traducida igual / para palabras admisíbeis, e logo que a 
mesma mensaxe fose traducida sempre igual (salvando o marcador de atallo de 
teclado).
Pasado iso, pouco erro grave queda.

> Tampouco é 
> de recibo andar a compilar as alpha, beta, RC1, RC2 ,RC3  na busca do erro
> en calquera menú de calquera programa do ambiente de escritorio. 
E quen pense o contrário, que mo demonstre.

> Por iso suxería entrar no debate da necesidade urxente dun corrector
> ortográfico decente para se poder usar xunto co KBabel ou semellante. O
> corrector/dicionario feito polos de Imaxin é para Hunspell, e Hunspell non
> está aínda implementado para a meirande parte dos programas de Linux con
> corrección ortográfica integrada.Por outra banda, no suposto de que 
> Hunspell se implemente a curto prazo no KDE, habería que agardar ata a
> versión 4.0.1 do mesmo para poder usar a implementación ou compilar a man,
Non, o ciclo de desenvolvimento da galla 3.5 voltou a ser aberto porque o 
número de commits que se recebian nas aplicacións era altísimo (uns 580+ na 
anterior semana). Por tanto, podemos falar con quen sexa para que adapten o 
traballo feito, se o hai, na extensión para Hunspell de KSpell2.
A data límite é o 18 de setembro de 2006 ás 00:00 UTC.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpaYZxVZ4yns.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a