O Xoves, 10 de Agosto de 2006 21:04, Xabi G. Feal escribiu:

> Esquéceo. O KSpell2 xa non existe. Agora chámase Sonnet e vai uns días que
> comezaron dende cero a o desenvolver. De feito, polo de agora só teñen
> implementado a extensión (fan as implementacións agora con plugins) de
> aspell, enchant e hspell. Véxase:
>
> http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdelibs/sonnet/plugins/
Entón problema resolto.  Enchant é un meta-corrector, como era o kspell, unha 
interface para a infraéstrutura de verifiación real, e dispón de extensión 
para dar uso ao hunspell, polo tanto supoñe que será simples cuestión de 
tempo.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpjokokzHxlb.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a