Ei-las:
-kgeography: denomina-se indistintamente "división" a as partes do mapa 
político, non independencia de que sexan estados, com. aut., ou concellos.
Precisa-se unha tradución mellor.
-kalzium: Mensaxe nº 729: O "litmus paper" non  será un papel de tornasol?
 Os electrodos de pH miden condutividade?????????
-kig: a tradución de "winding number" puxenna como "tortuosidade", pero 
decerto hai algunha opción mellor. (número de voltas que unha traxectoria ß 
dá en sentido anti-horario (CCW) arredor dun ponto Z)
-kstars: convén revisar os nomes das constelazóns e das fases da lua (as catro 
típicas coñezo-as pero coas de "gibbous" e por aí diante fixen o que mamente 
puiden.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpI4ZPwQ1aqa.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a