On 8/23/06, Daniel Muñiz Fontoira <dmun...@gmail.com> wrote:
 Leandro Regueiro escribió:
Ola de novo:


 dump (substantivo) = envorcado ou volcado??

 extended = extendida, estendida?? no meu diccionario ven estender,
extendida.

 italic=itálica é correcto??inclinada?   cursiva é un subtipo de
 itálica (segundo a entrada de itálica do meu diccionario, pero é que
 na entrada de cursiva veñen coma sinónimos)

 non volo perdades, no traductor castelán-galego (2004) da rag ven conmo
tradución de cursiva -> letra . A palabra italica non aparece.
 No xerais 2002 aparecen cursiva e italica como sinonimos
 Dicionario estravís (1995) cursiva non aparece, aparece sursivo (adx.) Dise
dos caracteres ou escrita miudos e lixeiros. neste mesmo dicionario: itálico
(adx) Dise do tipo inclinado para a dereita que imita a letra manuscrita. De
italico tamén se dí que pertence ou relativo a Italia.

queda logo italic = cursiva e non mencionamos itálica coma unha opción
que non se debe usar???

 launcher= lanzador (de aplicacións)?? ou executador (de aplicacións)??

 sharing= compartimento?? non sei de onde sacaria eu compartimento, ah
 do meu diccionario=> compartimento=accion de compartir...

 merge = mesturar, fusionar??xuntar, unir e fusionar non?? non
 fusionamos logo as diferencias entre dous documentos ó executar
 msgmerge??

 expand (%F expands to filename)= noutros contextos que traducións se
 lle poderían asignar??

 missing (words)= faltante non existe ou si??

 color quantization=algo así coma reducción de cores ou non???

 stop = por exemplo nun degradado ás cores chamanlles stop. En español
 e en portugués brasileiro "paradas". Atopei isto "TRANSLATORS: "Stop"
 means: a "phase" of a gradient". En catalan usan "fase". Creo que vou
 usar fase, ou etapa, ou período. Pero se se vos ocorre outra opción
 comentádeo...

 poño as tres seguintes a ver se alguén se anima...
 dockapp
 docklet
 framework

 os dous seguintes aparecen no Inkscape no menú camiños (paths) e
 noutras partes do mesmo programa (non me vou poñer a buscar agora):
 inset (coma verbo e substantivo)
 outset (coma verbo e substantivo)

 anchor= beira?? Xa sei que lle imos poñer áncora, pero no Inkscape
 úsase con outro sentido, coma se o anchor dun obxecto ou grupo deles
 fora a caixa de contorno (bounding box)

 tooltip = globo de axuda, axuda emerxente, axuda??? pero eliminamos
tooltip.

 os dous seguintes aparecen en Inkscape menú Obxecto->Recheo e
 trazo->estilo do trazo (nota: son tooltips, poñer o cursor sobre as
 imaxes):
 miter join = xuntura ...?
 bevel join = xuntura biselada?
 join = xuntura??

 selector= selector ou seleccionador??

 extrude=extrudir??

 ratio= relación ou proporción ou razón?? dicide se usamos ou non
 algunha das acepcions.

 bold=negriña,negra, grosa?? dicide se usamos ou non algunha das acepcions.

 sigo a dicir que o mais axeitado é grosa xa que é o que mellor descrebe o
que fai (engrosar a letra), se a letra que se escreba é verde non a pon en
negro senón mais grosa.

deixamos logo bold = grosa, negra con grosa coma recomendado, ou
eliminamos a acepción negra???

 embed=integrar,incrustar, embeber?? dicide se usamos ou non algunha
 das acepcions.

 z-order= Alguén da unha tradución alternativa a orde de apilamento?

Comentade as demais palabras tamén. Para iso as puxen.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a