O Mércores, 6 de Setembro de 2006 18:07, José Ramom Flores d'as Seixas 
escribiu:
> Ha xa moito tempo que veño utilizando o Lyx, procesador de textos que
> recomendo a calquer que teña que escreber textos longos, libros, tesiñas,
> teses, etc. Infelizmente este programa non está traducido ao galego, nen ao
> portugués, asi que gostaria saber se há alguén traducindo-o, xa que en caso
> contrário poria-me eu con el.

Non sei de ninguén. En kde hai un programa, o kile, que tamén tenta ser unha 
interface para latex. Dese si temos versión traducida por completo, mas pouco 
probada.
Cun pouco de sorte, até pode haber algunha mensaxe comun a ambos os dous 
programas.

> Por outra banda nos últimos dias estou a receber spam a través desta lista,
> supoño que non serei o único.

A min ten-me frito

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgphsNGaQQSYP.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a