O Mércores, 4 de Outubro de 2006 14:26, José Ramom Flores d'as Seixas 
escribiu:
> > -Segundo as ideas por ti expostas, parece que non seria má ideia dispor
> > dunha identidade "palpábel" (fiscal) para Trasno, ou algo análogo (cfr.
> > kde vs. kde e.V. ou gnome vs. fund. gnome).
>
> En princípio seria bon, mais non é sen esforzo. Grazas ao anterior governo
> temos no Estado Español unha lei de asociacións que complica moito a vida
> destas. Para dar un dado indicativo cumpre levar a contabilidade como se
> fora unha empresa. Tendo isto en conta, na actualidade e contando cos
> recursos que temos, eu son contra a legalización. (Que forte soa isto).

Home, eu fun até durante dous anos tesoureiro dunha asociación de viciños, 
cando foi iso en que houbo que actualizar os estatutos, e a cousa non é para 
tanto..... no entanto non haxa un movimento superior aos 12000€ no ano, dado 
que se esta cantidade é superada, fai-se preciso realizar unha declaración 
trimestral do imposto do valor adicionado. De feito, foi durante esta época 
da miña vida que me involucrei con kmymoney.
Estou a pensar que de seguir no alho poderiamos usar a a.vv. para lanzar umha 
bolsa/prémio para tradutores, paga por algumha conselharia, pero como nom 
estou, melhor deixá-lo estar.

Pero para mais detalles, podes-me apontar unha ligazón para aclarar-me os 
requisitos contábeis das asociaçons sem ánimo de lucro?
Respeito da legalizaçom, eu opino que no mundo xa hai demasiados consumidores 
de risperdal, zyprexa e outros neurolépticos.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpmAJFQoctDQ.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a