Pois aqui apresento en sociedade o resultado da miña última agarrada na rolda 
de correo de ferram_estr_..... de mancomun, unha proposta de fluxo de 
traballo durante o proceso de tradución de s.l. mediante voluntarios.

Agradécense os comentarios.

Vai anexo (4,1 KB)
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

<<attachment: fluxo.txt.zip>>

Attachment: pgpZZb2OzvXQM.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a