Hum... a verdade é que onte cando cheguei do choio, déuseme por trastear un
pouco polo disco duro, atopei esto e, sen pensalo moito, collín o .po en
castelán e púxenme a editalo.

Non teño "prácticamente" (jeje) ningún problema co inglés, simplemente
collin o de castelán porque, ao ser a segunda lingua que mellor entendo
despois do galego, pensei que me sería máis sinxelo. Ás veces había
expresións en inglés que non sabía ben a qué se refería (pasoume cun par
delas). Ter o castelán debaixo axudoume a "ubicar" o msgstr...

En canto aos castelanismos: case seguro que os vai haber. Xa cando vivía na
terriña os empregaba tan comúnmente que nin me daba conta... agora que levo
un par de meses vivindo fora, a cousa pode ser moito... (eu que nunca falara
en castelán, véxome agora en "Madrí" vivindo, jejeje). Ainda que tentarei
revisalo varias veces (que xa o fixen, e non detectei nada raro, pero
claro...), sempre se me pode escapar algo polo medio...

Oe, que se me dicides que pode haber algún problema por facelo así, pois
collo o .pot e volvo escribir todo nun pispás. Polo de pronto, mándovos este
que teño, espero que sirva...

(Antes estaba no choio, non sei se a última mensaxe a mandei á lista, ou só
a un destinatario... como o comentastes antes...)

Outra cousa: o ficheiro débese chamar gl.po, non?

Un "detalle técnico": este .po, en principio, só é válido para a versión
1.2.30 do icewm , ou non? (a non ser que non haxa ningún cambio coa próxima
versión, ou que non houbera ningún dende a anterior, vaia)
Cando saia a próxima versión... non sei como expresalo, pero.. os
desenvolvedores poñen os novos .pot á disposición antes que o paquete das
fontes? se non é así... como se supón que o .po vai ir algún día
sincronizado?? (esto ocorreuseme agora... non é necesario que me
respondades, pero a verdade é que me está recomendo as entrañas, jejeje).
Nas súas FAQ din que o mande directamente á lista de icewm-devel... pero
vaia, non sei... gustaríame que algunha boa e desinteresada persoa lle
botase un ollo antes de mandalo para alá....

Que máis... púxenlle o meu nome arriba, se o que se estila é poñer algo como
"trasno.net", ou similar... pois.. non sei, cambiareino, jejeje.

Hala, nada máis. Recibide un saudiño, xente! (e perdón polo ladrillazo que
escribín)

2007/1/19, Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:

Supoño que todo o de embaixo o querias enviar á lista, Xabi. Noutro
caso, sintocho moito.

Ata logo,
         Leandro Regueiro

On 1/19/07, "Xabi García" <xab...@gmx.net> wrote:
>
>
>
> > Home, non sei se hai mais xente que faga iso, pero o correcto é coller
> > o ficheiro .pot e traducir do inglés dende cero.
>
> Sen esquecer que é unha directriz fundamental dos proxectos o traducir
dende o "template" ou plantel correspondente, en extensión *.pot e en
inglés, facer outra cousa é un mal traballo, anque por estranas razóns pode
que coincidan nalgúns casos ;). Só vou a outras traducións moi de vez en
cando porque non sei como se traduce certa mensaxe críptica, e normalmente
atopo tamén traducións de patacón.
>
> O certo é que, se non lembro mal, o OpenOffice en galego está traducido
directamente collendo os ficheiros *.po, que non *.pot, da versión
portuguesa. Anque pode que só ollaran para as msgid e puxeran unha folla
tapando as msgstr.
> --
> "Feel free" - 5 GB Mailbox, 50 FreeSMS/Monat ...
> Jetzt GMX ProMail testen: http://www.gmx.net/de/go/promail
>

# Galician messages for IceWM
# Copyright (C) 2001, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# José Manuel Castroagudín Silva <chavescesu...@gmail.com>, 2001.
# Eulogio Serradilla <eulogio...@terra.es>, 2006.
#
msgid	""
msgstr	"Project-Id-Version: IceWM 1.2.26\n"
	"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
	"POT-Creation-Date: 2006-12-17 19:13+0100\n"
	"PO-Revision-Date: 2006-07-03 16:42+0200\n"
	"Last-Translator: Eulogio Serradilla <eulogio...@terra.es>\n"
	"Language-Team: <e...@li.org>\n"
	"MIME-Version: 1.0\n"
	"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
	"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
	"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

msgid	" - Power"
msgstr	" - Enerxía"

#. /      if (!prettyClock) strcat(s, " ");
msgid	"P"
msgstr	"E"

#, c-format
msgid	" - Charging"
msgstr	" - Cargando"

msgid	"C"
msgstr	"C"

msgid	"CPU Load: "
msgstr	"Carga de CPU: "

msgid	" processes."
msgstr	" procesos."

#, c-format
msgid	"Invalid mailbox protocol: \"%s\""
msgstr	"Protocolo mailbox non válido: \"%s\""

#, c-format
msgid	"Invalid mailbox path: \"%s\""
msgstr	"Ruta mailbox non válida: \"%s\""

#, c-format
msgid	"Using MailBox \"%s\"\n"
msgstr	"Usando mailbox \"%s\"\n"

msgid	"Error checking mailbox."
msgstr	"Erro ao comprobar mailbox."

#, c-format
msgid	"%ld mail message."
msgstr	"Mensaxe de correo %ld."

#, c-format
msgid	"%ld mail messages."
msgstr	"Mensaxes de correo %ld."

#, c-format
msgid	"Interface %s:\n"
	" Current rate (in/out):\t%li %s/%li %s\n"
	" Current average (in/out):\t%lli %s/%lli %s\n"
	" Total average (in/out):\t%li %s/%li %s\n"
	" Transferred (in/out):\t%lli %s/%lli %s\n"
	" Online time:\t%ld:%02ld:%02ld%s%s"
msgstr	"Interface %s:\n"
	" Velocidade actual (E/S):\t%li %s/%li %s\n"
	" Media actual (E/S):\t%lli %s/%lli %s\n"
	" Media total (E/S):\t%li %s/%li %s\n"
	" Transmitido (E/S):\t%lli %s/%lli %s\n"
	" Tempo activa:\t%ld:%02ld:%02ld%s%s"

msgid	"\n"
	" Caller id:\t"
msgstr	"\n"
	" Id do comunicante:\t"

msgid	"Workspace: "
msgstr	"Área de traballo: "

msgid	"Back"
msgstr	"Volver"

msgid	"Alt+Left"
msgstr	"Alt+Esq."

msgid	"Forward"
msgstr	"Avanzar"

msgid	"Alt+Right"
msgstr	"Alt+Der."

msgid	"Previous"
msgstr	"Anterior"

msgid	"Next"
msgstr	"Seguinte"

msgid	"Contents"
msgstr	"Contidos"

msgid	"Index"
msgstr	"Índice"

#. fCloseButton->setWinGravity(NorthEastGravity);
msgid	"Close"
msgstr	"Cerrar"

msgid	"Ctrl+Q"
msgstr	"Ctrl+Q"

#, c-format
msgid	"Usage: %s FILENAME\n"
	"\n"
	"A very simple HTML browser displaying the document specified by "
	"FILENAME.\n"
	"\n"
msgstr	"Uso: %s NOME-DE-FICHEIRO\n"
	"\n"
	"Un navegador HTML moi simple que mostra o documento especificado "
	"por NOME-DE-FICHEIRO.\n"
	"\n"

#, c-format
msgid	"Invalid path: %s\n"
msgstr	"Ruta non válida: %s\n"

msgid	"Invalid path: "
msgstr	"Ruta non válida: "

msgid	"List View"
msgstr	"Vista de lista"

msgid	"Icon View"
msgstr	"Vista de iconos"

msgid	"Open"
msgstr	"Abrir"

msgid	"Undo"
msgstr	"Desfacer"

msgid	"Ctrl+Z"
msgstr	"Ctrl+Z"

msgid	"New"
msgstr	"Novo"

msgid	"Ctrl+N"
msgstr	"Ctrl+N"

msgid	"Restart"
msgstr	"Reiniciar"

msgid	"Ctrl+R"
msgstr	"Ctrl+R"

#. !!! fix
msgid	"Same Game"
msgstr	"Mesmo xogo"

#. ****************************************************************************
#. ****************************************************************************
#, c-format
msgid	"Action `%s' requires at least %d arguments."
msgstr	"A acción `%s' require polo menos %d argumentos."

#, c-format
msgid	"Invalid expression: `%s'"
msgstr	"Expresión non válida: `%s'"

#, c-format
msgid	"Named symbols of the domain `%s' (numeric range: %ld-%ld):\n"
msgstr	"Símbolos nomeados do dominio `%s' (límite numérico: %ld-%ld):\n"

#, c-format
msgid	"Invalid workspace name: `%s'"
msgstr	"Nome de área de traballo non válido: `%s'"

#, c-format
msgid	"Workspace out of range: %d"
msgstr	"Área de traballo fora de límite: %d"

#, fuzzy, c-format
msgid	"Usage: %s [OPTIONS] ACTIONS\n"
	"\n"
	"Options:\n"
	" -display DISPLAY      Connects to the X server specified by "
	"DISPLAY.\n"
	"               Default: $DISPLAY or :0.0 when not "
	"set.\n"
	" -window WINDOW_ID      Specifies the window to manipulate. "
	"Special\n"
	"               identifiers are `root' for the root "
	"window and\n"
	"               `focus' for the currently focused "
	"window.\n"
	" -class WM_CLASS       Window management class of the window"
	"(s) to\n"
	"               manipulate. If WM_CLASS contains a "
	"period, only\n"
	"               windows with exactly the same WM_CLASS "
	"property\n"
	"               are matched. If there is no period, "
	"windows of\n"
	"               the same class and windows of the same "
	"instance\n"
	"               (aka. `-name') are selected.\n"
	"\n"
	"Actions:\n"
	" setIconTitle  TITLE    Set the icon title.\n"
	" setWindowTitle TITLE    Set the window title.\n"
	" setGeometry  geometry   Set the window geometry\n"
	" setState    MASK STATE  Set the GNOME window state to STATE.\n"
	"               Only the bits selected by MASK are "
	"affected.\n"
	"               STATE and MASK are expressions of the "
	"domain\n"
	"               `GNOME window state'.\n"
	" toggleState  STATE    Toggle the GNOME window state bits "
	"specified by\n"
	"               the STATE expression.\n"
	" setHints    HINTS    Set the GNOME window hints to HINTS.\n"
	" setLayer    LAYER    Moves the window to another GNOME "
	"window layer.\n"
	" setWorkspace  WORKSPACE  Moves the window to another workspace. "
	"Select\n"
	"               the root window to change the current "
	"workspace.\n"
	" listWorkspaces       Lists the names of all workspaces.\n"
	" setTrayOption TRAYOPTION  Set the IceWM tray option hint.\n"
	"\n"
	"Expressions:\n"
	" Expressions are list of symbols of one domain concatenated by `+' "
	"or `|':\n"
	"\n"
	" EXPRESSION ::= SYMBOL | EXPRESSION ( `+' | `|' ) SYMBOL\n"
	"\n"
msgstr	"Uso: %s [OPCIÓNS] ACCIÓNS\n"
	"\n"
	"Opcións:\n"
	" -display DISPLAY      Conecta ó servidor X especificado por "
	"DISPLAY.\n"
	"               Predefinido: $DISPLAY ou :0.0 cando non "
	"está configurado.\n"
	" -window WINDOW_ID      Especifica a fiestra a manipular. "
	"Especial\n"
	"               Os identificadores son `root' para a "
	"fiestra raíz e\n"
	"\t\t\t   `focus' para a fiestra co foco actual.\n"
	" -class WM_CLASS       Clase de administración de fiestras da(s) "
	"fiestra(s)\n"
	"  \t  \t  \t   a manipular. Si WM_CLASS contén un "
	"punto, só\n"
	"  \t  \t       as fiestras coa misma propiedade "
	"WM_CLASS\n"
	"\t\t\t   son coincididas. Si non hai un punto, las fiestras da\n"
	"\t\t\t   mesma clase e fiestras da mesma instancia\n"
	"\t\t\t   (ou `-name') son seleccionadas.\n"
	"\n"
	"Accións:\n"
	" setIconTitle TITLE     Configura o título do icono.\n"
	" setWindowTitle TITLE    Configura o título da fiestra.\n"
	" setGeometry  geometry   Configura a xeometría da fiestra.\n"
	" setState    MASK STATE  Pon o estado da fiestra GNOME a "
	"STATE.\n"
	" \t\t\t   Só os bits seleccionados por MASK están afectados.\n"
	"               STATE e MASK son expresións do "
	"dominio\n"
	"               `GNOME window state'.\n"
	" toggleState STATE      Cambia os bits de estado da "
	"fiestra de GNOME especificados pola\n"
	"               expresión STATE.\n"
	" setHints HINTS       Pon os consellos da fiestra de "
	"GNOME a HINTS.\n"
	" setLayer LAYER       Move a fiestra a outra capa da "
	"fiestra de GNOME.\n"
	" setWorkspace WORKSPACE   Move a fiestra a outro espacio de "
	"traballo. Seleccionar\n"
	" \t\t\t   a fiestra raíz para cambiar o área de traballo "
	"actual.\n"
	" listWorkspaces  \t   Lista os nomes de tódolos espacios "
	"de traballo.\n"
	" setTrayOption TRAYOPTION  Configura o consello opción da bandexa "
	"de IceWM.\n"
	"\n"
	"Expresións:\n"
	" As expresións son unha lista de símbolos de un dominio "
	"concatenados por `+' ou `|':\n"
	"\n"
	" EXPRESIÓN ::= SÍMBOLO | EXPRESIÓN ( `+' | `|' ) SÍMBOLO\n"
	"\n"

msgid	"GNOME window state"
msgstr	"Estado da fiestra de GNOME"

msgid	"GNOME window hint"
msgstr	"Consello da fiestra de GNOME"

msgid	"GNOME window layer"
msgstr	"Capa da fiestra de GNOME"

msgid	"IceWM tray option"
msgstr	"Opción da bandexa de IceWM"

msgid	"Usage error: "
msgstr	"Error de uso: "

#, c-format
msgid	"Invalid argument: `%s'."
msgstr	"Argumento non válido: `%s'."

msgid	"No actions specified."
msgstr	"Ningunha acción especificada."

#. ====== connect to X11 ===
#, c-format
msgid	"Can't open display: %s. X must be running and $DISPLAY set."
msgstr	"Non se pode abrir a pantalla: %s. X debe estar executándose e $DISPLAY "
	"configurado."

#, c-format
msgid	"Invalid window identifier: `%s'"
msgstr	"Identificador de fiestra non válido: `%s'"

#, c-format
msgid	"workspace #%d: `%s'\n"
msgstr	"área de traballo #%d: `%s'\n"

#, c-format
msgid	"Unknown action: `%s'"
msgstr	"Acción descoñecida: %s"

#, c-format
msgid	"Socket error: %d"
msgstr	"Error de socket: %d"

#, c-format
msgid	"Playing sample #%d (%s)"
msgstr	"Reproducindo mostra #%d (%s)"

#, c-format
msgid	"No such device: %s"
msgstr	"Non hai tal dispositivo: %s"

#, c-format
msgid	"Can't connect to ESound daemon: %s"
msgstr	"Non se puede conectar co daemon ESound: %s"

msgid	"<none>"
msgstr	"<ningún>"

#, c-format
msgid	"Error <%d> while uploading `%s:%s'"
msgstr	"Error <%d> ao subir `%s:%s'"

#, c-format
msgid	"Sample <%d> uploaded as `%s:%s'"
msgstr	"Mostra <%d> subida como `%s:%s'"

#, c-format
msgid	"Playing sample #%d"
msgstr	"Reproducindo mostra #%d"

#, c-format
msgid	"Can't connect to YIFF server: %s"
msgstr	"Non se pode conectar co servidor YIFF: %s"

#, c-format
msgid	"Can't change to audio mode `%s'."
msgstr	"Non se pode cambiar ó modo de audio `%s'."

#, c-format
msgid	"Audio mode switch detected, initial audio mode `%s' no longer in "
	"effect."
msgstr	"Cambio de modo de audio detectado, o modo de audio inicial `%s' xa "
	"non ten efecto."

msgid	"Audio mode switch detected, automatic audio mode changing disabled."
msgstr	"Cambio de modo de audio detectado, cambio de modo de audio "
	"automático deshabilitado."

#, c-format
msgid	"Overriding previous audio mode `%s'."
msgstr	"Sobreescribindo o modo de audio anterior `%s'."

#, fuzzy, c-format
msgid	"       Usage: %s [OPTION]...\n"
	"       \n"
	"       Plays audio files on GUI events raised by IceWM.\n"
	"       \n"
	"       Options:\n"
	"       \n"
	"       -d, --display=DISPLAY     Display used by IceWM "
	"(default: $DISPLAY).\n"
	"       -s, --sample-dir=DIR     Specifies the directory "
	"which contains\n"
	"       the sound files (ie ~/.icewm/sounds).\n"
	"       -i, --interface=TARGET    Specifies the sound "
	"output target\n"
	"       interface, one of OSS, YIFF, ESD\n"
	"       -D, --device=DEVICE      (OSS only) specifies the "
	"digital signal\n"
	"       processor (default /dev/dsp).\n"
	"       -S, --server=ADDR:PORT   (ESD and YIFF) specifies "
	"server address and\n"
	"       port number (default localhost:16001 for ESD\n"
	"       and localhost:9433 for YIFF).\n"
	"       -m, --audio-mode[=MODE]    (YIFF only) specifies the "
	"Audio mode (leave\n"
	"       blank to get a list).\n"
	"       --audio-mode-auto     (YIFF only) change Audio "
	"mode on the fly to\n"
	"       best match sample's Audio (can cause\n"
	"       problems with other Y clients, overrides\n"
	"       --audio-mode).\n"
	"       \n"
	"       -v, --verbose         Be verbose (prints out "
	"each sound event to\n"
	"       stdout).\n"
	"       -V, --version         Prints version "
	"information and exits.\n"
	"       -h, --help          Prints (this) help screen "
	"and exits.\n"
	"       \n"
	"       Return values:\n"
	"       \n"
	"       0   Success.\n"
	"       1   General error.\n"
	"       2   Command line error.\n"
	"       3   Subsystems error (ie cannot connect to server).\n"
	"\n"
msgstr	"Uso: %s [OPCIÓN]...\n"
	"\n"
	"Reproduce arquivos de audio en eventos GUI de IceWM.\n"
	"\n"
	"Opcións:\n"
	"\n"
	" -d, --display=DISPLAY     Pantalla usada por IceWM "
	"(predeterminada: $DISPLAY).\n"
	" -s, --sample-dir=DIR     Especifica o directorio que "
	"contén\n"
	"                os arquivos de son (pe ~/.icewm/"
	"sounds).\n"
	" -i, --interface=TARGET    Especifica a interface de obxectivo "
	"de\n"
	"                salida de son, entre OSS, YIFF, "
	"ESD\n"
	" -D, --device=DEVICE      (só OSS) especifica o procesador "
	"de señal\n"
	"                dixital (por defecto /dev/dsp).\n"
	" -S, --server=ADDR:PORT\t(ESD e YIFF) especifica a dirección do "
	"servidor e\n"
	"                o número de porto (por defecto "
	"localhost:16001 para ESD\n"
	"\t\t\t\te localhost:9433 para YIFF).\n"
	" -m, --audio-mode[=MODE]    (só YIFF) especifica o modo de "
	"Audio (déixeo\n"
	"                en branco para obter unha lista).\n"
	" --audio-mode-auto    \t(só YIFF) cambia o modo de Audio ao "
	"voo á\n"
	"                mellor coincidencia de mostra de "
	"audio (pode causar\n"
	"                problemas con outros clientes, e"
	"sobreescribe\n"
	"                --audio-mode).\n"
	"\n"
	" -v, --verbose         Ser falador (imprime cada evento de "
	"son a\n"
	"                stdout).\n"
	" -V, --version         Imprime información da versión e "
	"sae.\n"
	" -h, --help          Imprime (esta) pantalla de axuda e "
	"sae.\n"
	"\n"
	"Valores devoltos:\n"
	"\n"
	" 0   Éxito.\n"
	" 1   Erro xeral.\n"
	" 2   Erro de línea de comando.\n"
	" 3   Erro de subsistemas (é dicir, non se pode conectar ao "
	"servidor).\n"
	"\n"

msgid	"Multiple sound interfaces given."
msgstr	"Especificadas múltiples interfaces de son."

#, c-format
msgid	"Support for the %s interface not compiled."
msgstr	"Soporte para a interface %s non compilado."

#, c-format
msgid	"Unsupported interface: %s."
msgstr	"Interface non soportada: %s."

#, c-format
msgid	"Received signal %d: Terminating..."
msgstr	"Sinal %d recibido: Terminando..."

#, c-format
msgid	"Received signal %d: Reloading samples..."
msgstr	"Sinal %d recibido: Recargando mostras..."

msgid	"Hex View"
msgstr	"Vista Hex"

msgid	"Ctrl+H"
msgstr	"Ctrl+H"

msgid	"Expand Tabs"
msgstr	"Expandir pestañas"

msgid	"Ctrl+T"
msgstr	"Ctrl+T"

msgid	"Wrap Lines"
msgstr	"Axustar líneas"

msgid	"Ctrl+W"
msgstr	"Ctrl+W"

msgid	"Usage: icewmbg [ -r | -q ]\n"
	" -r Restart icewmbg\n"
	" -q Quit icewmbg\n"
	"Loads desktop background according to preferences file\n"
	" DesktopBackgroundCenter - Display desktop background centered, not "
	"tiled\n"
	" SupportSemitransparency - Support for semitransparent terminals\n"
	" DesktopBackgroundColor  - Desktop background color\n"
	" DesktopBackgroundImage  - Desktop background image\n"
	" DesktopTransparencyColor - Color to announce for semi-transparent "
	"windows\n"
	" DesktopTransparencyImage - Image to announce for semi-transparent "
	"windows\n"
msgstr	"Uso: icewmbg [ -r | -q ]\n"
	" -r Reiniciar icewmbg\n"
	" -q Sair de icewmbg\n"
	"Carga o fondo do escritorio según o ficheiro de preferencias\n"
	" DesktopBackgroundCenter - Muestra o fondo do escritorio "
	"centrado, non \"tiled\"\n"
	" SupportSemitransparency - Soporte para terminales semi-"
	"transparentes\n"
	" DesktopBackgroundColor  - Color do fondo do escritorio\n"
	" DesktopBackgroundImage  - Imaxe do fondo de escritorio\n"
	" DesktopTransparencyColor - Color para anunciar fiestras semi-"
	"transparentes\n"
	" DesktopTransparencyImage - Imaxe para anunciar fiestras semi-"
	"transparentes\n"

#, c-format
msgid	"%s: unrecognized option `%s'\n"
	"Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr	"%s: opción non reconocida `%s'\n"
	"Probe con `%s --help' para máis información.\n"

#, c-format
msgid	"Loading image %s failed"
msgstr	"Erro ó cargar imaxe %s"

#, c-format
msgid	"Loading of pixmap \"%s\" failed: %s"
msgstr	"Erro ó cargar pixmap \"%s\": %s"

msgid	"Usage: icewmhint [class.instance] option arg\n"
msgstr	"Uso: icewmhint [class.instance] opción arg\n"

#, c-format
msgid	"Out of memory (len=%d)."
msgstr	"Non queda memoria (len=%d)."

msgid	"Warning: "
msgstr	"Atención: "

#, c-format
msgid	"Unknown direction in move/resize request: %d"
msgstr	"Dirección descoñecida na petición mover/redimensionar: %d"

msgid	"Default"
msgstr	"Predeterminado"

msgid	"(C)"
msgstr	"(C)"

msgid	"Theme:"
msgstr	"Tema:"

msgid	"Theme Description:"
msgstr	"Descripción do tema:"

msgid	"Theme Author:"
msgstr	"Autor do tema:"

msgid	"icewm - About"
msgstr	"icewm - Acerca de..."

msgid	"Unable to get current font path."
msgstr	"Non se puede obter a ruta da fonte actual."

msgid	"Unexpected format of ICEWM_FONT_PATH property"
msgstr	"Formato inesperado da propiedade ICEWM_FONT_PATH"

#, c-format
msgid	"Multiple references for gradient \"%s\""
msgstr	"Referencias múltiples para o gradiente \"%s\""

#, c-format
msgid	"Unknown gradient name: %s"
msgstr	"Nome de gradiente descoñecido: %s"

msgid	"_Logout"
msgstr	"Cerrar _sesión"

msgid	"_Cancel logout"
msgstr	"_Cancelar cerrar"

msgid	"Lock _Workstation"
msgstr	"_Bloquear sesión"

msgid	"Re_boot"
msgstr	"_Reiniciar"

msgid	"Shut_down"
msgstr	"_Apagar"

msgid	"Restart _Icewm"
msgstr	"Reiniciar _Icewm"

msgid	"Restart _Xterm"
msgstr	"Reiniciar _Xterm"

msgid	"_Menu"
msgstr	"_Menú"

msgid	"_Above Dock"
msgstr	"_Encima do dock"

msgid	"_Dock"
msgstr	"_Dock"

msgid	"_OnTop"
msgstr	"Arr_iba"

msgid	"_Normal"
msgstr	"_Normal"

msgid	"_Below"
msgstr	"_Debaixo"

msgid	"D_esktop"
msgstr	"E_scritorio"

msgid	"_Restore"
msgstr	"_Restaurar"

msgid	"_Move"
msgstr	"_Mover"

msgid	"_Size"
msgstr	"_Tamaño"

msgid	"Mi_nimize"
msgstr	"Mi_nimizar"

msgid	"Ma_ximize"
msgstr	"Ma_ximizar"

msgid	"_Fullscreen"
msgstr	"_Pantalla completa"

msgid	"_Hide"
msgstr	"_Ocultar"

msgid	"Roll_up"
msgstr	"_Enrolar"

msgid	"R_aise"
msgstr	"E_levar"

msgid	"_Lower"
msgstr	"_Baixar"

msgid	"La_yer"
msgstr	"_Capa"

msgid	"Move _To"
msgstr	"Mover _a"

msgid	"Occupy _All"
msgstr	"Ocupar _todo"

msgid	"Limit _Workarea"
msgstr	"_Limitar área de traballo"

msgid	"Tray _icon"
msgstr	"_Icono na bandexa"

msgid	"_Close"
msgstr	"Ce_rrar"

msgid	"_Kill Client"
msgstr	"_Matar cliente"

msgid	"_Window list"
msgstr	"Lista de _ventanas"

msgid	"Another window manager already running, exiting..."
msgstr	"Outro xestor de fiestras xa se está a executar, saindo..."

#, c-format
msgid	"Could not restart: %s\n"
	"Does $PATH lead to %s?"
msgstr	"Non se puido reiniciar: %s\n"
	"¿Leva $PATH a %s?"

#, fuzzy, c-format
msgid	"Usage: %s [OPTIONS]\n"
	"Starts the IceWM window manager.\n"
	"\n"
	"Options:\n"
	" --display=NAME   NAME of the X server to use.\n"
	"%s --sync       Synchronize X11 commands.\n"
	"\n"
	" -c, --config=FILE  Load preferences from FILE.\n"
	" -t, --theme=FILE  Load theme from FILE.\n"
	" -n, --no-configure Ignore preferences file.\n"
	"\n"
	" -v, --version    Prints version information and exits.\n"
	" -h, --help     Prints this usage screen and exits.\n"
	"%s --replace      Replace an existing window manager.\n"
	" --restart      Don't use this: It's an internal flag.\n"
	"\n"
	"Environment variables:\n"
	" ICEWM_PRIVCFG=PATH Directory to use for user private "
	"configuration files,\n"
	"           \"$HOME/.icewm/\" by default.\n"
	" DISPLAY=NAME    Name of the X server to use, depends on Xlib "
	"by default.\n"
	" MAIL=URL      Location of your mailbox. If the schema is "
	"omitted\n"
	"           the local \"file\" schema is assumed.\n"
	"\n"
	"Visit http://www.icewm.org/ for report bugs, support requests, "
	"comments...\n"
msgstr	"Uso: %s [OPCIONES]\n"
	"Inicia o administrador de fiestras IceWM.\n"
	"\n"
	"Opcións:\n"
	" --display=NOME   NOME do servidor X a usar.\n"
	"%s --sync       Sincronizar comandos X11.\n"
	"\n"
	" -c, --config=FICHEIRO  Cargar preferencias desde FICHEIRO.\n"
	" -t, --theme=FICHEIRO  Cargar tema desde FICHEIRO.\n"
	" -n, --no-configure Ignorar preferencias de arquivo.\n"
	"\n"
	" -v, --version    Imprime información da versión e sae.\n"
	" -h, --help     Imprime esta pantalla de axuda e sae.\n"
	"%s --restart      Non usar: é unha opción interna.\n"
	"\n"
	"Variables de entorno:\n"
	" ICEWM_PRIVCFG=PATH Directorio a usar para os ficheiros de "
	"configuración privados do usuario,\n"
	"           \"$HOME/.icewm/\" por defecto.\n"
	" DISPLAY=NOME    Nome do servidor X a usar, depende de Xlib "
	"por defecto.\n"
	" MAIL=URL      Ubicación do seu buzón. Si o esquema se omite\n"
	"           suponse o \"arquivo\" local de esquema.\n"
	"\n"
	"Visite http://www.icewm.org/ para informar de erros, peticións, "
	"comentarios....\n"

msgid	"Confirm Logout"
msgstr	"Confirmar cerrar sesión"

msgid	"Logout will close all active applications.\n"
	"Proceed?"
msgstr	"Ó cerrar a sesión rematarán todas as aplicacións activas.\n"
	"¿Desexa continuar?"

msgid	"Bad Look name"
msgstr	"Nome de búsqueda erróneo"

msgid	"_Logout..."
msgstr	"Cerrar _sesión..."

msgid	"_Cancel"
msgstr	"_Cancelar"

msgid	"_Restart icewm"
msgstr	"Reiniciar _icewm"

msgid	"Maximize"
msgstr	"Maximizar"

#. fMinimizeButton->setWinGravity(NorthEastGravity);
msgid	"Minimize"
msgstr	"Minimizar"

#. fHideButton->setWinGravity(NorthEastGravity);
msgid	"Hide"
msgstr	"Ocultar"

#. fRollupButton->setWinGravity(NorthEastGravity);
msgid	"Rollup"
msgstr	"Enrolar"

#. fDepthButton->setWinGravity(NorthEastGravity);
msgid	"Raise/Lower"
msgstr	"Elevar/Bixar"

msgid	"Kill Client: "
msgstr	"Rematar cliente: "

msgid	"WARNING! All unsaved changes will be lost when\n"
	"this client is killed. Do you wish to proceed?"
msgstr	"¡ATENCIÓN! Tódolos cambios non gardados perderanse cando este "
	"cliente sexa rematado. ¿Desexa continuar?"

msgid	"Restore"
msgstr	"Restaurar"

msgid	"Rolldown"
msgstr	"Desenrolar"

#, c-format
msgid	"Error in window option: %s"
msgstr	"Error na opción de fiestra: %s"

#, c-format
msgid	"Unknown window option: %s"
msgstr	"Opción de fiestra descoñecida: %s"

msgid	"Syntax error in window options"
msgstr	"Erro de sintaxe nas opcións de fiestra"

msgid	"Out of memory for window options"
msgstr	"Non queda memoria para as opcións de fiestra"

msgid	"Missing command argument"
msgstr	"Falta argumento do comando"

#, c-format
msgid	"Bad argument %d"
msgstr	"Argumento %d erróneo"

#, c-format
msgid	"Error at prog %s"
msgstr	"Erro en prog %s"

#, c-format
msgid	"Unexepected keyword: %s"
msgstr	"Palabra clave inesperada: %s"

#, c-format
msgid	"Error at key %s"
msgstr	"Erro en clave %s"

#. /  if (programs->itemCount() > 0)
msgid	"Programs"
msgstr	"Programas"

msgid	"_Windows"
msgstr	"_Ventás"

msgid	"_Run..."
msgstr	"_Executar..."

msgid	"_About"
msgstr	"Ace_rca de..."

msgid	"_Help"
msgstr	"A_xuda"

msgid	"_Themes"
msgstr	"_Temas"

#, c-format
msgid	"Session Manager: Unknown line %s"
msgstr	"Administrador de sesions: liña %s desconocida"

msgid	"Task Bar"
msgstr	"Barra de tareas"

msgid	"Tile _Vertically"
msgstr	"_Mosaico vertical"

msgid	"T_ile Horizontally"
msgstr	"Mosaico _horizontal"

msgid	"Ca_scade"
msgstr	"_Cascada"

msgid	"_Arrange"
msgstr	"_Ordear"

msgid	"_Minimize All"
msgstr	"Mi_nimizar todo"

msgid	"_Hide All"
msgstr	"Oc_ultar todo"

msgid	"_Undo"
msgstr	"_Deshacer"

msgid	"Arrange _Icons"
msgstr	"Ordear _iconos"

msgid	"_Refresh"
msgstr	"_Actualizar"

msgid	"_License"
msgstr	"_Licencia"

msgid	"Favorite applications"
msgstr	"Aplicacións favoritas"

msgid	"Window list menu"
msgstr	"Menú de lista de fiestras"

msgid	"Show Desktop"
msgstr	"Mostrar escritorio"

msgid	"All Workspaces"
msgstr	"Tódolos espacios de traballo"

msgid	"Del"
msgstr	"Supr"

msgid	"_Terminate Process"
msgstr	"Rema_tar proceso"

msgid	"Kill _Process"
msgstr	"Matar _proceso"

msgid	"_Show"
msgstr	"_Mostrar"

msgid	"_Minimize"
msgstr	"_Minimizar"

msgid	"Window list"
msgstr	"Lista de fiestras"

#, c-format
msgid	"%lu. Workspace %-.32s"
msgstr	"%lu. Área de traballo %-.32s"

#, c-format
msgid	"Unrecognized option: %s\n"
msgstr	"Opción non recoñecida: %s\n"

#. pos
#, c-format
msgid	"Unrecognized argument: %s\n"
msgstr	"Argumento non recoñecido: %s\n"

#, c-format
msgid	"Argument required for %s switch"
msgstr	"Argumento requerido para o cambio %s"

#, c-format
msgid	"Unknown key name %s in %s"
msgstr	"Nome clave %s descoñecido en %s"

#, c-format
msgid	"Bad argument: %s for %s"
msgstr	"Argumento erróneo: %s para %s"

#, c-format
msgid	"Bad option: %s"
msgstr	"Opción errónea: %s"

#, c-format
msgid	"Loading of pixmap \"%s\" failed"
msgstr	"Erro ó cargar pixmap \"%s\""

#, c-format
msgid	"Invalid cursor pixmap: \"%s\" contains too much unique colors"
msgstr	"Pixmap de cursor non válido: \"%s\" contén demasiadas cores únicas"

#, c-format
msgid	"BUG? Imlib was able to read \"%s\""
msgstr	"¿ERRO? Imlib foi capaz de ler \"%s\""

#, c-format
msgid	"BUG? Malformed XPM header but Imlib was able to parse \"%s\""
msgstr	"¿ERRO? Cabeceira XPM mal formada pero Imlib puido analizar \"%s\""

#, c-format
msgid	"BUG? Unexpected end of XPM file but Imlib was able to parse \"%s\""
msgstr	"¿ERRO? Final inesperado do ficheiro XPM pero Imlib puido analizar \"%"
	"s\""

#, c-format
msgid	"BUG? Unexpected characted but Imlib was able to parse \"%s\""
msgstr	"¿ERRO? Carácter inesperado pero Imlib puido analizar \"%s\""

#, c-format
msgid	"Could not load font \"%s\"."
msgstr	"Non se puido cargar fonte \"%s\"."

#, c-format
msgid	"Loading of fallback font \"%s\" failed."
msgstr	"A carga da fonte de retroceso \"%s\" fallou"

#, c-format
msgid	"Could not load fontset \"%s\"."
msgstr	"No se puido cagar o set de fontes \"%s\"."

#, c-format
msgid	"Missing codesets for fontset \"%s\":"
msgstr	"Faltan conxuntos de códigos para o 'fontset' \"%s\":"

#, c-format
msgid	"Out of memory for pixmap \"%s\""
msgstr	"Non queda memoria para o pixmap \"%s\""

#, c-format
msgid	"Loading of image \"%s\" failed"
msgstr	"Erro ó cargar imaxe \"%s\""

msgid	"Imlib: Acquisition of X pixmap failed"
msgstr	"Imlib: Erro ó adquirir pixmap X"

msgid	"Imlib: Imlib image to X pixmap mapping failed"
msgstr	"Imlib: erro ó asignar imaxe imlib a pixmap X"

msgid	"Cu_t"
msgstr	"Cor_tar"

msgid	"Ctrl+X"
msgstr	"Ctrl+X"

msgid	"_Copy"
msgstr	"_Copiar"

msgid	"Ctrl+C"
msgstr	"Ctrl+C"

msgid	"_Paste"
msgstr	"_Pegar"

msgid	"Ctrl+V"
msgstr	"Ctrl+V"

msgid	"Paste _Selection"
msgstr	"Pegar _selección"

msgid	"Select _All"
msgstr	"Seleccionar _todo"

msgid	"Ctrl+A"
msgstr	"Ctrl+A"

#. || False == XSupportsLocale()
msgid	"Locale not supported by C library. Falling back to 'C' locale'."
msgstr	"Locale non soportada pola biblioteca C. Volveendo á locale 'C'."

msgid	"Failed to determinate the current locale's codeset. Assuming ISO-"
	"8859-1.\n"
msgstr	"Fallou ó determinar o conxunto de códigos da locale actual. "
	"Supoñendo ISO-8859-1.\n"

#, c-format
msgid	"iconv doesn't supply (sufficient) %s to %s converters."
msgstr	"iconv non suministra (suficiente) %s a %s convertidores."

#, c-format
msgid	"Invalid multibyte string \"%s\": %s"
msgstr	"Cadena multibyte non válida \"%s\": %s"

msgid	"program label expected"
msgstr	"esperada etiqueta de programa"

msgid	"icon name expected"
msgstr	"esperado nome de icono"

msgid	"window management class expected"
msgstr	"esperada clase de xestión de fiestra"

msgid	"menu caption expected"
msgstr	"esperado nome de menú"

msgid	"opening curly expected"
msgstr	"esperado {"

msgid	"action name expected"
msgstr	"esperado nome de acción"

msgid	"unknown action"
msgstr	"acción descoñecida"

msgid	"OK"
msgstr	"Aceptar"

msgid	"Cancel"
msgstr	"Cancelar"

#, c-format
msgid	"Failed to open %s: %s"
msgstr	"Fallou ó abrir %s: %s"

#, c-format
msgid	"Failed to execute %s: %s"
msgstr	"Fallou ó executar %s: %s"

#, c-format
msgid	"Failed to create child process: %s"
msgstr	"Fallou ó crear proceso fillo: %s"

#, c-format
msgid	"Not a regular file: %s"
msgstr	"Non é un ficheiro regular: %s"

msgid	"Pair of hexadecimal digits expected"
msgstr	"Esperada parella de díxitos hexadecimais"

msgid	"Unexpected identifier"
msgstr	"Identificador inesperado"

msgid	"Identifier expected"
msgstr	"Identificador esperado"

msgid	"Separator expected"
msgstr	"Separador esperado"

msgid	"Invalid token"
msgstr	"Símbolo non válido"

#, c-format
msgid	"Out of memory for pixel map %s"
msgstr	"Non queda memoria para el mapa de píxeles %s"

#, c-format
msgid	"Could not find pixel map %s"
msgstr	"Non se puido encontrar mapa de píxeles %s"

#, c-format
msgid	"Out of memory for RGB pixel buffer %s"
msgstr	"Non queda memoria para o búfer de píxeles RGB %s"

#, c-format
msgid	"Could not find RGB pixel buffer %s"
msgstr	"Non se puido encontrar búfer de píxeles RGB %s"

#, c-format
msgid	"Using fallback mechanism to convert pixels (depth: %d; masks (red/"
	"green/blue): %0*x/%0*x/%0*x)"
msgstr	"Usando mecanismo de retroceso para convertir píxeles (profundidade: %"
	"d; máscaras (vermella/verde/azul): %0*x/%0*x/%0*x)"

#, c-format
msgid	"%s:%d: %d bit visuals are not supported (yet)"
msgstr	"%s:%d: %d bits visuais non están implementados (aínda)"

msgid	"$USER or $LOGNAME not set?"
msgstr	"¿$USER ou $LOGNAME non configurado?"

#, c-format
msgid	"\"%s\" doesn't describe a common internet scheme"
msgstr	"\"%s\" non describe un esquema común de internet"

#, c-format
msgid	"\"%s\" contains no scheme description"
msgstr	"\"%s\" non contén ningunha descripción de esquema"

#, c-format
msgid	"Not a hexadecimal number: %c%c (in \"%s\")"
msgstr	"Non é un número hexadecimal: %c%c (en \"%s\")"

#~ msgid	"/proc/apm - unknown format (%d)"
#~ msgstr	"/proc/apm - formato descoñecido (%d)"

#~ msgid	"stat:\tuser = %i, nice = %i, sys = %i, idle = %i"
#~ msgstr	"stat:\tuser = %i, nice = %i, sys = %i, idle = %i"

#~ msgid	"bars:\tuser = %i, nice = %i, sys = %i (h = %i)\n"
#~ msgstr	"bars:\tuser = %i, nice = %i, sys = %i (h = %i)\n"

#~ msgid	"cpu: %d %d %d %d %d %d %d"
#~ msgstr	"CPU: %d %d %d %d %d %d %d"

#~ msgid	"kstat finds too many cpus: should be %d"
#~ msgstr	"kstat encontra demasiadas CPUs: deberían ser %d"

#~ msgid	"%s@%d: %s\n"
#~ msgstr	"%s@%d: %s\n"

#~ msgid	"XQueryTree failed for window 0x%x"
#~ msgstr	"XQueryTree fallou para a fiestra 0x%x"

#~ msgid	"Compiled with DEBUG flag. Debugging messages will be printed."
#~ msgstr	"Compilado coa opción DEBUG. Imprimiranse mensaxes de "
#~ 	"depuración."

#~ msgid	"_No icon"
#~ msgstr	"_Sen icono"

#~ msgid	"_Minimized"
#~ msgstr	"_Minimizada"

#~ msgid	"_Exclusive"
#~ msgstr	"E_xclusivo"

#~ msgid	"X error %s(0x%lX): %s"
#~ msgstr	"Erro de X %s(0x%lX): %s"

#~ msgid	"Forking failed (errno=%d)"
#~ msgstr	"Fallou o \"Forking\" (errno=%d)"

#~ msgid	"Failed to create anonymous pipe (errno=%d)."
#~ msgstr	"Fallou ó crear tubería anónima (errno=%d)."

#~ msgid	"Message Loop: select failed (errno=%d)"
#~ msgstr	"Bucle de mensaxe: fallou select (errno=%d)"

#~ msgid	"Invalid cursor pixmap: \"%s\" contains too many unique colors"
#~ msgstr	"Pixmap de cursor non válido: \"%s\" contén demasiadas "
#~ 	"cores únicas"

#~ msgid	"Failed to create anonymous pipe: %s"
#~ msgstr	"Fallou ó crear tubería anónima: %s"

#~ msgid	"Failed to duplicate file descriptor: %s"
#~ msgstr	"Fallou ó duplicar descriptor de ficheiro: %s"

#~ msgid	"%s:%d: Failed to copy drawable 0x%x to pixel buffer"
#~ msgstr	"%s:%d: Fallou ó copiar debuxable 0x%x ó búfer de píxels"

#~ msgid	"%s:%d: Failed to copy drawable 0x%x to pixel buffer (%d:%d-%"
#~ 	"dx%d"
#~ msgstr	"%s:%d: Fallou ó copiar debuxable 0x%x ó búfer de píxels (%d:%d-%dx%"
#~ 	"d"

#~ msgid	"TOO MANY ICE CONNECTIONS -- not supported"
#~ msgstr	"DEMASIADAS CONEXIÓNS ICE -- non soportado"

#~ msgid	"Session Manager: IceAddConnectionWatch failed."
#~ msgstr	"Administrador de sesións: IceAddConnectionWatch fallou"

#~ msgid	"Session Manager: Init error: %s"
#~ msgstr	"Administrador de sesións: erro de Init: %s"

Responderlle a