Supoño que todo o de embaixo o querias enviar á lista, Xabi. Noutro
caso, sintocho moito.

Ata logo,
                 Leandro Regueiro

On 1/19/07, "Xabi García" <xab...@gmx.net> wrote:> Home, non sei se hai mais xente que faga iso, pero o correcto é coller
> o ficheiro .pot e traducir do inglés dende cero.

Sen esquecer que é unha directriz fundamental dos proxectos o traducir dende o 
"template" ou plantel correspondente, en extensión *.pot e en inglés, facer 
outra cousa é un mal traballo, anque por estranas razóns pode que coincidan nalgúns casos 
;). Só vou a outras traducións moi de vez en cando porque non sei como se traduce certa 
mensaxe críptica, e normalmente atopo tamén traducións de patacón.

O certo é que, se non lembro mal, o OpenOffice en galego está traducido 
directamente collendo os ficheiros *.po, que non *.pot, da versión portuguesa. 
Anque pode que só ollaran para as msgid e puxeran unha folla tapando as msgstr.
--
"Feel free" - 5 GB Mailbox, 50 FreeSMS/Monat ...
Jetzt GMX ProMail testen: http://www.gmx.net/de/go/promail

Responderlle a