O Venres, 24 de Agosto de 2007 14:01, Miguel escribiu:
> Así que eu quedaríame coa tradución do adxwectivo que será o aplicable o
> máis das veces: "plan alternativo".

Os casos de uso que atopei son:
1.- Non se atopa unha mensaxe traducida no idioma preferido, entón escóllese a 
seguinte da lista (no meu caso, de non habela en galego, aparecen en 
portugués, ou en inglés)
2.- Algo de OpenGL, que penso que é o método de debuxado ou un motor, se non 
se pode usar o "A", úsase o "fallback".

En ambos os dous casos, o "A" ou o galego foron escollidas entre outras 
alternativas, no widget que sexa, polo que dicer que o renderer "fallback" ou 
o idioma "C" é a opción alternativa é algo lioso, e polo tanto preferiría 
usar outra palabra ou expresión máis específica para isto (de seguridade, de 
reserva, de emerxencia, ao que agarrarse ou plano B son as opcións que 
estiven a barallar)

> O Venres, 24 de Agosto de 2007 10:36:13 mvillarino escribiu:
> > Pis que no glosario de mancomún aparece como "de emerxencia", pero caso
> > me gosta máis usar "de reserva" (por se o escollido non está disponíbel
> > ou falla).
> > Podo?

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpXKrIGulnT2.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a