O Luns, 27 de Agosto de 2007 20:54, Miguel escribiu:
> Creo recordar esta palabra en 'The Lord of the Rings' para falar de Golum
> (son un pouko freaky, lol) pero logo non sei. Atopeimo no Krita con 'smeary
> brush'. mvillarino ou xabi (falo por falar) traducístelo coma 'pincel
> viscoso'. Parece acertado inda que non atopo smaery por diccionary habido
> neste planeta e penso que se pode referir a ferramenta de
> (cast.) 'emborronar'. Opinións?.

Smeary: http://www.answers.com/topic/smeary
    smear: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=smear
    soil: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=soil (2ª 
def)
Aplicado ao tema: Unha explicación
    http://www.digitalpaintingforum.com/forum/index.php?showtopic=3346

    De onde: In Painter, a brush is said to be smeary if it picks up any 
underlying color and either mixes it into the current brush color or simply 
blends the underlying colors together.
    Son pinceis nos que a con non substitúe á que había no lenzo, senón que 
se 
mistura con ela. O seu é que se algunha técnica de pintura permite facer 
isto, o nome da ferramenta sexa a da técnica.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpNiy8TiHUdQ.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a