O Martes, 28 de Agosto de 2007 14:15, Miguel escribiu:
> Grazas polas aclaracións. Quedará así logo.
[...]
> >     De onde: In Painter, a brush is said to be smeary if it picks up any
> > underlying color and either mixes it into the current brush color or
> > simply blends the underlying colors together.
> >     Son pinceis nos que a con non substitúe á que había no lenzo, senón que
> > se mistura con ela. O seu é que se algunha técnica de pintura permite
> > facer isto, o nome da ferramenta sexa a da técnica.

Tras consultalo cun afeizoado á pintura (a secretaria de administración ten un 
home que algo pratica isto dos pinceis), resulta que isto pode facerse con 
calquer técnica, abondando non deixar secar a pintura no lenzo.
Pon o que mellor che pareza.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpNkyf8NTOvb.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a