Non é aplicado ao correo, senón ao formato dos filmes que presentan unha banda 
en negro tanto por riba como por baixo da imaxe para manter as proporcións da 
imaxe á vez que se fai couber toda a imaxe na pantalla. Como o traduciríades? 
Que nome se lle pode dar a cada unha das bandas?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a