Supoño q si:

Miguel Blanco Vázquez 

28, A Plaza, Figueiroa
Abegondo. A Coruña
CP 15318


> Olá,
>
> Sería posíbel que me dixésedes os vosos enderezos postais, aos efeitos de
> remitir un correo ordinario?
>
> Nota: esta información será comunicada a unha terceira persoa, pero non ten
> nada que ver co envío de publicidade.

Responderlle a