O Xoves, 7 de Febreiro de 2008, Felipe Gil escribiu:
On Thursday, 7 de February de 2008, you wrote:
Perdoa Felipe, ao enviarmo tamén a min, non se me filtrou correctamente para a 
lista de correo.
> >:o ... "o de ubuntu" (supoño que iso vai por min)... que mal soa!

Vaaaaale, pois en inglés transliterado a galego:

[...] o de abanta [...]

E a todo isto, quen traduciu o techbase?

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a