O Xoves, 7 de Febreiro de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
On Thursday, 7 de February de 2008, you wrote:
> Menos mal que a min non me chamou o de Mandriva :)

Vaaaale:
...e máis o de ubuntu e o pobre home ese que estaba con xfce

}-)


-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a