O Mércores, 21 de Maio de 2008, Jacobo Tarrio escribiu:
>  Pois que ben saber que o que fixen serviu para tanto. E logo pregúntanme
> por que estou tan desilusionado.
É que ninguén vai sacar unha nota de prensa replicándolle a ese tipo?

E non deixes que che coman a moral marulos como os de Mozilla e demáis 
proxectos coñecidos por maltratar aos voluntarios non asalariados, o traballo 
que fas con Debian é excelente.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a