Esta mensaxe aparece no KAlarm. Pode alguén explicar polo menos o que 
significa?


OR'ed bits indicating which days of the week are work days, 1 = Monday ... 
64 = Sunday.

Xosé

Responderlle a