Aquí vos vai a lista de unidades do quinto envío que xa dei por finiquitadas.
> Humans

humanos FIXADO


> Cavalryman
home montado FIXADO

> Dragoon
dragón FIXADO

> Cavalier
gran xinete FIXADO

> Dark Adept

adepto escuro FIXADO


> Dark Sorcerer
feiticeiro escuro FIXADO

> Lich

liche FIXADO


> Necromancer

Nigromante FIXADO


> Duelist

duelista FIXADO


> Master at Arms
mestre de armas FIXADO

> Horseman
home a cabalo FIXADO

> Knight
cabaleiro FIXADO

> Grand Knight
gran cabaleiro FIXADO

> Paladin

paladín FIXADO


> Lancer

xustador FIXADO


> Mage

mago FIXADO


> Red Mage

mago vermello FIXADO


> Arch Mage

arquimago FIXADO


> Great Mage
gran mago FIXADO

> Silver Mage
mago prateado FIXADO

> White Mage
mago branco FIXADO

> Mage of Light

Mago de luz FIXADO


> Peasant

Labrego FIXADO


> Bowman

Arqueiro FIXADO


> Longbowman
arqueiro de arco longo FIXADO

> Master Bowman
mestre arqueiro FIXADO

> Spearman
lanceiro FIXADO

> Javelineer
lanzador de xavelina FIXADO

> Pikeman
piqueiro FIXADO

> Halberdier
alabardeiro FIXADO

> Swordsman
espadachín FIXADO

> Royal Guard
garda real FIXADO

> Ruffian
rufián FIXADO

> Footpad
bandoleiro FIXADO

> Outlaw
proscrito FIXADO

> Fugitive
fuxitivo FIXADO

> Thug
vándalo FIXADO

> Bandit
bandido FIXADO

> Highwayman

salteador FIXADO


> Sergeant

sarxento FIXADO


> Lieutenant

tenente FIXADO


> General

xeneral FIXADO


> Grand Marshal
gran mariscal FIXADO

> Thief

ladrón FIXADO


> Rogue
pícaro FIXADO

> Assassin
asasino FIXADO

> Woodsman

leñador FIXADO


> Poacher
furtivo FIXADO

> Trapper

trampeiro FIXADO


> Huntsman

mestre cazador FIXADO


> Ranger

gardabosques FIXADO


> Human Commander <--Under the Burning Suns

comandante humano FIXADO


> Dismounted Commander <--The South Guard

comandante a pé FIXADO


> Infantry Lieutenant <--The South Guard

tenente de infantería


> Infantry Commander <--The South Guard

comandante de infantería FIXADO


> Junior Commander <--The South Guard

comandante xove


> Horseman Commander <--The South Guard

comandante de homes a cabalo FIXADO> Mounted General <--The South Guard

xeneral a cabalo FIXADO


> Noble Youth <--The Rise of Wesnoth
nobre xove FIXADO

> Noble Fighter <--The Rise of Wesnoth
nobre loitador FIXADO

> Noble Commander <--The Rise of Wesnoth
comandante nobre FIXADO

> Noble Lord <--The Rise of Wesnoth
señor nobre FIXADO

> Warrior King <--The Rise of Wesnoth
rei guerreiro FIXADO

> Wesfolk Outcast <--The Rise of Wesnoth
paria de wesfolk FIXADO

> Wesfolk Lady <--The Rise of Wesnoth
dama de wesfolk FIXADO

> Wesfolk Leader <--The Rise of Wesnoth
líder de wesfolk FIXADO

> Dark Queen <--Heir to the Throne
raiña escura FIXADO

> Elder Mage <--Heir to the Throne
mago vello FIXADO

> Fighter <--Heir to the Throne

loitador FIXADO


> Commander <--Heir to the Throne

comandante FIXADO


> Lord <--Heir to the Throne
señor FIXADO

> Injured Sergeant <--Heir to the Throne

sarxento ferido FIXADO


> Princess <--Heir to the Throne

princesa FIXADO


> Battle Princess <--Heir to the Throne
princesa guerreira FIXADO

> Mounted Fighter <--The Eastern Invasion
loitador a cabalo FIXADO

> Mounted Warrior <--The Eastern Invasion
guerreiro a cabalo FIXADO

> Horse Lord <--The Eastern Invasion
señor dos cabalos FIXADO

> Apprentice Mage <--Descent Into Darkness

aprendiz de mago FIXADO


> Apprentice Necromancer <--Descent Into Darkness

aprendiz de nigromante FIXADO


> Dark Mage  <--Descent Into Darkness
mago escuro FIXADO

> Frontier Baroness <--Descent Into Darkness
baronesa da fronteira FIXADO

> Village Elder <--Liberty
vilán vello

> Senior Village Elder <--Liberty
vilán ancián

> Peasant Hunter <--Liberty
labrego cazador FIXADO

> Peasant Trapper <--Liberty
labrego trampeiro FIXADO

> Peasant Huntsman <--Liberty
labrego mestre cazador FIXADO

> Peasant Youth <--Liberty
labrego xove FIXADO

> Watchman <--Liberty
vixia FIXADO

> Borderer <--Liberty
raiano FIXADO


Ata logo,
                 Leandro Regueiro

Responderlle a