Ola,
estiven pensando en cambiar a tradución actual fixada de rogue que é
pícaro por pillabán ou incluso galopín. Que pensades?

Ata logo,
                 Leandro Regueiro

Responderlle a