O Thursday 31 July 2008 15:34:02 Xabier G.Feal escribiu:

> 1. No meu escritorio aparece algo así como "Lixo, 11 itens" embaixo da
> icona do lixo. ¿Que é un "iten"?

No dicionário de IrIndo aparece definido ítem:

s m Entrada ou palabra clave que identifica un documento, un libro, unha 
revista ou un artigo nun índice.

No glosario de trasno:
 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

 (eu traduzo-o sempre por "elemento")

> 2. No  menúK no apartado ordenador, aparece Raíz mal escrito. Hai un
> caracter non recoñecido. Haberá que miralo ¿é cousa da miña instalación?.

A min aparece-me con acento. Ves máis problemas de acentos?

Xosé

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a