O Mar, 05-08-2008 ás 23:36 +0200, mvillarino escribiu:
> O Martes 05 Agosto 2008 12:00, Leandro Regueiro escribiu:
> > Logo non vale ter traducións parciais como se faria na tradución da
> > interface de usuario?
> Non, non vale, deben estar todas as cadeas de todos os ficheiros referidos 
> desde un index.docbook. Non sei en gnome como é.
E eu creo que en Gnome non temos estes problemas. Non me fagas moito
caso xa que aínda non traducín un só documento de documentación, pero
polo que levo visto e lido...

Saúdos.
> -- 
> Best regards,
> MV
> 
> 

Attachment: signature.asc
Description: Esta é unha parte de mensaxe asinada dixitalmente

Responderlle a