> > Na liña 249 (CREDIT_FOR_TRANSLATORS) puxen o seguinte:
> > Tradución da documentación: Xosé Calvo - http://trasno.net/
> > (aparece como unha liña na páxina de recoñecementos). Se che parece
> > podemos acordar un texto homoxéneo para colocar sempre - se tes ideas
> > plantexa-o na lista, vale?
>
> Certamente, existe un texto estándar, e ademais poden definirse
> entidades para non ter que escrebelo todo sempre (e por
> &credit_xose_calvo; por exemplo)
Hai dúas mensaxes destas: ROLES e CREDIT, a min Kbabel adicioname os seguintes 
textos automaticamente:
ROLES_OF_TRANSLATORS
<othercredit role=\"translator\">
<firstname></firstname><surname></surname>
<affiliation><address><email></email></address></affiliation>
<contrib></contrib>
</othercredit>
E poño como contidos: Marce, Villarino, un alcume do enderezo de correo e 
finalmente "Tradutor do proxecto Trasno"

CREDIT_FOR_TRANSLATORS
<para>mvillarino <email>mvillar...@users.sourceforge.net</email></para>
Tamén automático por kbabel.

Facelo atallando:
aquí é onde comeza o cristo de que veño falando. Caseque fago un relatorio:

1.- Se fozades por 
svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/4.1/kdelibs/kdoctools
veredes que ahí aparecen uns ficheiros que son empregados na xestión de 
ficheiros docbook por kde. Entre outras cousas veredes a meinproc, máis un 
cartafol chamado docbook onde están as follas de estilo, e a chicha: 
customization.

2.- En $LOLAILO/customization hai un cartafol por lingua. Cada cartafol contén 
en esencia definicións de entidades estandar (por exemplo as notas de 
licenza). É recomendábel darlle unha volta aos ficheiros dun idioma para 
familiarizarse co que é, pero en esencia: poden chegar a definirse entidades 
para estas cousas, i.e. &xose.calvo.role; como <othercredit 
role=\"translator\"><firstname></firstname><surname></surname><affiliation><address><email></email></address></affiliation><contrib></contrib>
cos contidos correctos, e a andar (non o probei, como mo fai o kbabel nunca 
tiven a necesidade).

3.- Pero hai un ficheiro-chave máis: kdoctools/docbook/xsl/common/gl.xml que 
contén a tradución de textos que non aparecen como tais no ficheiro docbook, 
pero si na tradución final. Existe un ficheiro gl.xml, no paquete 
docbook-xsl-1.74.0 e posibelmente nalgún anterior tamén, que será, tras 
corrixir erros, o que deba ocupar o lugar.

> > O que non sei é como se xera a documentación, así que non está probado.
>
> Vale, isto tamén debe ir á lista e máis na páxina do proxecto en
> trasno. É só ter copias dos repositorios correctos e executar un dos
> scripts.
Explícome: é moi recomendábel manter unha estrutura típica e común na árbore 
de ficheiros do proxecto que se estexa a traducir, a saber:
/home/usuario/Traducion/KDE/
 onde haberá:
   trunk/l10n-kde4/
       gl
       templates
       scripts
       documentation
   branches/stable/l10n-kde4/
       gl
       templates
       scripts
   l10n-support
       gl
Eses son os mínimos, posibelmente, se vos gusta acabar coa picha revirada como 
a dun cocho, ampliedes algunha cousa.

Para xerar a documentación traducida hai que satisfacer uns requerimentos 
previos:
1.- Ter a estrutura de ficheiros que dixen antes, todos eles copias locais dos 
correspondentes repositorios.
2.- Ter completa a tradución de todos e cada un dos ficheiros que compoñen a 
documentación dun programa. Por exemplo: lokalise só ten un ficheiro, 
completada a tradución deste non me deu problemas o xerar o docbook en 
galego, porén kturtle son seis ficheiros, e debo completar a tradución de 
todos eles antes que nada.
3.- Ter en conta que non sempre vai á primeira: ás veces é preciso executar a 
compilación da documentación tantas veces como profundidade haxa nas 
dependencias entre os ficheiros docbook (A => 1 vez; (A<-B) =>2 veces; A<-(B,
(C<-D)) => 3 veces).
4.-O comando é:
cd ~/Traducion/KDE/trunk/l10n-kde4
./scripts/update_xml gl

o update_xml admite máis parámetros para xerar só un módulo ou documento. 
Precisa de meinprox e de po2xml. Debe terse a documentación orixinaria 
inglesa, onde se dixo en riba.

E iso é todo.

Anexo o borrador de traballo actual dos contidos do kdoctools, útil por se 
alguén máis quere facer probas. Eu pola miña banda, rematado kturtle, pasarei 
a darlle os retoques finais a gl.xml e tentar convencer a aacid de que os 
poña no lugar correspondente para 4.2.

-- 
Best regards,
MV

Attachment: kdoctools_gl.tar.gz
Description: application/tgz

Responderlle a