O Mar, 12-08-2008 ás 10:55 +0200, Leandro Regueiro escribiu:
> 2008/8/11 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.r...@gmail.com>:
> > textattr|outline
> >
> > textattr|overline
> 
> Sen contexto adicional vexoo chungo. Outline sería algo así coma
> destacar, non lembro a tradución que lle dera no Inkscape, pero
> evidentemente aplicabase a outro contexto bastante diferente.
> 
> > Iso por un lado. Con respecto ao anjuta que ten cadeas tipo checkout,
> > pull, etc etc relacionadas con git ou subversion, debería traducilas? Eu
> > penso que non xa que por exemplo commit non significa o mesmo en git que
> > en subversion.
> 
> Polo que sei son cousas diferentes, si. Polo de agora non teño unha
> boa tradución para estes termos, así que igual será mellor deixalo
> temporalmente mentres se discute. checkout igual poderia ser obter
> copia local, commit enviar os cambios da copia local, pero co resto xa
> non sei...
o de enviar os cambios da copia local en commit con respecto a
subversion valería pero para git non, xa que o comando que fai iso é
push e commit fai algo que non sei explicar.

Saúdos.

> 
> Ata logo,
>                  Leandro Regueiro

Attachment: signature.asc
Description: Esta é unha parte de mensaxe asinada dixitalmente

Responderlle a