>> > Iso por un lado. Con respecto ao anjuta que ten cadeas tipo checkout,
>> > pull, etc etc relacionadas con git ou subversion, debería traducilas? Eu
>> > penso que non xa que por exemplo commit non significa o mesmo en git que
>> > en subversion.
>>
>> Polo que sei son cousas diferentes, si. Polo de agora non teño unha
>> boa tradución para estes termos, así que igual será mellor deixalo
>> temporalmente mentres se discute. checkout igual poderia ser obter
>> copia local, commit enviar os cambios da copia local, pero co resto xa
>> non sei...
> o de enviar os cambios da copia local en commit con respecto a
> subversion valería pero para git non, xa que o comando que fai iso é
> push e commit fai algo que non sei explicar.

Polo que lembro da charla nas últimas xornadas do GPUL, a cousa é así.
En subversion temos un sistema centralizado onde hai commits, os que
todos coñecemos. En git ó ser descentralizado, non hai unha copia
mestra, e os commits pódense facer de dous xeitos, cun pull ou cun
push. Comparandoo con subversion, o commit de subversion ven sendo un
push conta a copia central, que en git non existe, polo que o push
pode ser contra calquera copia. O pull viria sendo que unha copia
local intenta actualizarse con cambios doutra forzando que a outra lle
dea os cambios que leva feitos. Non sei se me explico ben :)

Por se serve de algo
http://stuff.gpul.org/2008_jornadas/web/programa.php (chámase de cvs a
git).

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a