textattr|outline

textattr|overline

Iso por un lado. Con respecto ao anjuta que ten cadeas tipo checkout,
pull, etc etc relacionadas con git ou subversion, debería traducilas? Eu
penso que non xa que por exemplo commit non significa o mesmo en git que
en subversion.

Saúdos.

Attachment: signature.asc
Description: Esta é unha parte de mensaxe asinada dixitalmente

Responderlle a