2008/8/11 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.r...@gmail.com>:
> textattr|outline
>
> textattr|overline

Sen contexto adicional vexoo chungo. Outline sería algo así coma
destacar, non lembro a tradución que lle dera no Inkscape, pero
evidentemente aplicabase a outro contexto bastante diferente.

> Iso por un lado. Con respecto ao anjuta que ten cadeas tipo checkout,
> pull, etc etc relacionadas con git ou subversion, debería traducilas? Eu
> penso que non xa que por exemplo commit non significa o mesmo en git que
> en subversion.

Polo que sei son cousas diferentes, si. Polo de agora non teño unha
boa tradución para estes termos, así que igual será mellor deixalo
temporalmente mentres se discute. checkout igual poderia ser obter
copia local, commit enviar os cambios da copia local, pero co resto xa
non sei...

Ata logo,
                 Leandro Regueiro

Responderlle a