O Martes 09 Setembro 2008 15:16, Miguel Branco escribiu:

> Hyphen en inglés, "Hífen" en portugués, é "guión", o signo ortográfico "-"
> .. Para os que sigan a norma AGAL hifen sería o correcto en galego.

"trazo", por favor, hífen acáeseme
> Porén 
> a nova normativa chámao sempre "guión" e o VOLGA non di nada ó respecto así
> que eu atéñome a iso. Fixen a tradución "hyphen > guión " "hyphenization >
> separar con guións (a separación silábica que se fai o cambiar de liña)".
> Nótese que "guionizar" existen en galego pero cun significado diferente.
Si, son as regras se separación silábica, en concreto para saltos de liña.

Nota: o viciño está missing, polo que non teño rede. A muller convenceume 
finalmente para pagar os 60€ mensais a telefónica (non me fixen o duro).

@LEANDRO: Acerca das páxinas de manual, coreutils o último tradutor que tivo 
foi Jacobo en 2002 (iso é o que me di o descompilado do coreutils.mo), ao 
mellor el sabe algo máis. A páxina traducida de aptitude está polo seu 
estilo, así que se debe poder informarte de algo.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a