----- Original Message ----
> From: mvillarino <mvillar...@gmail.com>
> To: proxecto@trasno.net
> Sent: Saturday, October 4, 2008 10:11:43 AM
> Subject: [Semi-OT] Axuda cunha expresión regular
> 
> Isto é o que emprega kbabel para dar coas etiquetas xml: 
> <[A-Za-z0-9\\\\n]+[^>]*/?>
> 
> Isto é o que emprega lokalize para dar coas etiquetas xml:
> (<[^>]+>)+|(&[A-Za-z_:][A-Za-z0-9_\\.:-]*;)+
> 
> Poderíame alguén indicar a tradución destas a Perl, para empregalas nun 
> script 
> que fai tal que isto:
> while ($line =~ REGEXP) {
>   s/REGEXP//g;
> }
> 
> uséase, para suprimir as etiquetas (e mesmo entidades) xml de textos.


Para facer iso tes o modulo HTML::Strip (que vale para HTML e XML) no CPAN.

Usar expresións regulares para procesar XML, en xeral, e unha moi mala idea.

- SalvaResponderlle a