Isto é o que emprega kbabel para dar coas etiquetas xml: 
</[A-Za-z0-9\\\\n]+><[A-Za-z0-9\\\\n]+[^>]*/?>

Isto é o que emprega lokalize para dar coas etiquetas xml:
(<[^>]+>)+|(&[A-Za-z_:][A-Za-z0-9_\\.:-]*;)+

Poderíame alguén indicar a tradución destas a Perl, para empregalas nun script 
que fai tal que isto:
while ($line =~ REGEXP) {
  s/REGEXP//g;
}

uséase, para suprimir as etiquetas (e mesmo entidades) xml de textos.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a