Moitas grazas pola explicación tan detallada! Por este tipo de cousas é ben 
ter lingüístas metidos na allada. Logo, haberá que engadir aplicativo ó 
glosario de trasno como adicional, entendo.

> > PD: aplicativo? que orixe ten?
>
> Aplicativo é un adxectivo derivado de "aplicación" no sentido de
> <<Acción e efecto de aplicar>> como norma-> (de norma) normativo, ou
> facultade-(de facultade) facultativo, repetición -> (de repetición)
> repetitivo, distinción -> (de distinción) distintivo
>
> É certo que non son frecuentes os adxectivos en -ivo/-iva, pero os
> falantes usan este recurso, asociado sempre a termos cultos, latinismos
> ou técnicos, cando se poden producir ambigüidades cos derivados máis
> frecuentes: norma-normal, facultade-facultado, repetición-repetido,
> distinción-distinto-distinguido...
>
> Por iso o uso de sufixos (como -ivo/a, ativo/a, -itivo/a) non é nada
> sistemático na lingua e depende en realidade dos casos. Non teño
> ningunha gramática á man para darche mellor explicación.
>
> Neste caso eu penso que provén da redución da frase
>     "Application software" = software aplicado (de aplicación para/para
> aplicarse a)...
>
> e ten que ver coa seguinte distinción de tipos de software na ciencia
> computacional:
>
> operating system/aplication e integrated software/utility/language
> programming
>
> Por iso, porque "aplication software" fala dunha tipoloxía e non dun
> programa concreto e aínda que choque co uso castelán, parece máis
> regular a tradución "aplicativo" que "aplicación".
>
> Antón Méixome

Responderlle a