Iso recordoume á miña profesora de inglés do instituto, que nos insistía
moito no tema dos "false friends" sobre todo no caso de "Actual" [real] <>
"Current" [actual].

2008/11/9 mvillarino <mvillar...@gmail.com>

> falso amigo
> Expresión dunha lingua que formalmente se asemella a unha palabra doutra
> lingua que ten, non embargante, un ‹significado› distinto ou polo menos
> unha ‹acepción› diferente.
>    Obs. — Os falsos amigos poden ser palabras homógrafas ou case
> homógrafas:
>    [en] global *global => mundial, universal;
>    [en] gradual *gradual => paulatino, progresivo;
>    [fr] altérer *alterar => deteriorar;
>    [fr] fantaisiste *fantasioso => caprichoso;
>    [de] Tablett *tableta => bandexa;
>    [de] Expedient *expediente => remitente.
> Termos relacionados: anglicismo, calco, falso senso, interferencia
>
> Ao fío dos comentarios que puxen na rolda "g11n", no fío onde comentei
> unhas
> palabras que non aparecían no corrector ortográfico do Hunspell, e onde
> dicía
> de facer un novo recurso con "Falsos amigos",
>
> permitídesme engadir en "recursos para os tradutores"->"Recursos ppais"
> tras a
> guía de estilo ?
>
> Estaba a pensar empregar unha estrutura de:
> <forma incorrecta>
>  <vocábulo incorrecto/>
>  <procedencia do incorrecto>
>    <idioma/><palabra/>
>  </procedencia do incorrecto>
>  <lista de formas correctas>
>   <vocábulo correcto/>*
>  </lista de formas correctas>
>  <significado/>
>  <comentarios/>
> </forma incorrecta>
>
> Exemplos:
> "habida conta"*
>  ! [es] habida cuenta
>  => tendo en conta
>  - emprégase para referirse aos factores que se analisaron para tomar
> unha
> decisión
>  ¦ tomado de «Manual de Documentos Administrativos» ISBN:
> 978-84-9749-263-8, elaborado polo snl da udc.
>
> "listado"*
>  ! [es] listado
>  => lista
>  => listaxe
>  - Sucesión de liñas impresas que representan o contdo dun ficheiro ou o
> código-fonte dun programa.
>  ¦ tomado de «Manual de Documentos Administrativos», vid supra.
>
> "aportar"*
>  ! [es] aportar
>  => contribuir
>  => participar
>  => cooperar
>  => axudar
>  => dar
>  -
>  ¦ vid supra
>  __: Esta palabra é válida co significado de "chegar a porto, arribar"
>
> --
> Best regards,
> MV
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a