2008/12/2 Miguel Branco <bandu...@gmail.com>:

> Primeiro, había un erro nunha cadea (q corrixín) que era que sobraba un \n
> da tradución que non estaba no orixinal. Logo, comprobando a sintaxe do .po
> escúpeme que existe erro nestas dúas cadeas:
>
>>~/bootloader.gl.po:1848: a format specification for argument 1 doesn't
>> exist in 'msgstr'
>
>>~/bootloader.gl.po:2624: a format specification for argument 1 doesn't
>> exist in 'msgstr'
>
> Nota: a sintaxe dun ficheiro pódese comprobar cos comandos propios de
> gettext, facendo p.ex. 'msgfmt --check $HOME/Desktop/bootloader.gl.po' ou co
> Kbabel no que xa hai un menú para 'comprobar sintaxe'. A corrección
> habitualmente hai que facela abrindo o ficheiro cun editor de texto coma
> Kate, Gedit... ou outro avanzado, xa que é útil que marque indique o número
> de liña para ir directamete a onde gettext nos di onde se atopan os erros.

Nota: Para manter procedimentos de traballo simples, convén empregar
un mínimo de ferramentas. Con isto refírome a que en xeral, con dous
ou tres scripts e un programa con gui
abonda: a corrección, tanto de "\n" como de $n, sempre se pode facer
desde o cat (lokalize, kbabel, wordforge etc), non fai falla un editor
de textos.


>> #. warning popup. %1 is device name, %2 is date/time in form of
>> #. 'date' command output
>> #: src/routines/popups.ycp:365
>> #, ycp-format
Interesante xeito de meter a información de contexto no ficheiro. Que
versión de gettext está a empregar Suse?? O seu sería que isto
rematase no msgctxt, tal que:
#: src/o_que_sexa
#, ycp-format
msgctxt "warning popup. %1 is device name, %2 is date/time in form of"
"'date' command output"
msgid "o %1 que corresponda %2"

>> msgstr ""
>> "Alerta!\n"
>> "\n"
>> "O Rexistro Xeral de Arrinque actual será sobreescrito\n"

Nesta liña, tras "Sector mestre de arranque", falta o parámetro %1.

>> "\n"
>> "Continuar?\n"
Esta última liña non é gramatical.

> variables. Neste caso non é. Outras veces é porque haxa que 'evitalas' e
> poñelas como: '%' > '%%' ou '\%'.

Comor!!??, se isto acontece o que hai que facer é informar aos
desenvolventes para que arranxen o problema nas fontes (un
no-c-format, ou semellante), supostamente non hai que tocar para nada
a descrición do formato da cadea.

Responderlle a