Preciso unha tradución para a palabra "hook", co significado
«A software or hardware feature included in order to simplify later additions
or changes by a user.»
«The term "user exit" is synonymous but much more formal and less hackish.»

Fáiseme que "enganche"(o que estou a empregar) ou "colgadoiro" non se lle 
aveñen.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a