O Domingo 28 Decembro 2008 11:04, alguén escribiu:
(Perdón por responder en público a un correo privado) 
> Eu no [...] en [...] empreguei: 
> Para seeders -> Pares que comparten
> Para leechers -> Pares que só descargan

Deixando á parte que tanto «parceiro» como «par» co significado este son máis 
ben arcaísmos...

No seu momento, descartei empregar «par» (alguén que ten a mesma posición 
_social_ que outro), dado que eu e as persoas coas que comparto mediante o 
bittorrent/etc cousas como por exemplo os discos de instalación de FreeBSD 
(aquí debería tosir un pouco), non somos por norma xeral iguais
.
Porén, parceiro ([irindo] persoa coa que se comparten propriedades, negocios, 
intereses ou divertimentos; [estraviz] adj. Igual, semelhante, par. s. m. (1) 
Pessoa com quem se comparte um negócio. Sócio. (2) Companheiro, consorte. (3) 
Cúmplice. (4) Pessoa com quem se joga. Sinóns. Associado, companheiro, par) 
paréceme unha descrición moito máis directa do significado:

Parceiro meu sería quen, por exemplo, me deixase o texto da norma 
EN-15038:2006 para lelo eu tranquilamente na casa.
(Debín agarrar un catarro con tanta xeada, que moita tose teño eu hoxe)
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpiThFpD9EQx.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a