O Domingo 28 Decembro 2008 14:50, Miguel Bouzada escribiu:
> rede, na internet, todos son iguais*.
> É máis coa xente coa que comparto na rede non comparto negocios nin
> propiedades, non xoguei nunca, nin són complice, nin socio, nin estou
> casado, etc...

Pero non es o seu igual... en bittorrent, o "seeder" e o "leecher" non son 
iguais entre si. Mentres estás a obter algo, por exemplo a EN-15038, de 
alguén que teña un exemplar, tu es un leecher, e es igual aos outros leechers 
(un parceiro que non ten todo o contido do torrente). Só cando o completas, e 
segues a compartir, é que es un seeder (un parceiro con todo o contido do 
torrente).
Dito doutro xeito: se tes todo o torrente estás en par cos seeders, e se che 
falta algo del, cos leechers.
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgp7bRR3NM9wz.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a