2009/2/24 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> Hai dúas conversas, unha chamada "updates e upgrades" e outra derivada
> desa chamada "Re: updates e upgrades". Como teñen varias mensaxes non
> che vou poder reenviar isto en cinco minutos, así que se non o atopas
> pásocho outro día.

Tamén hai outra chamada "(proposta refeita) updates e upgrades.. e
downgrades e restores"

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a