Pero se algún trasno non o está creo que a
> parte referida a Trasno non debería aparecer.

certo, por iso o mando aquí antes de o mandar definitivamente, estou pedindo 
que digades se estades de acordo

>>... que
> > Presidencia menciona a continuación na nova. A nosa perplexidade refírese
> > a que non podemos comprender os motivos que levan ós gobernos vasco,
> > catalán
>
> , balear (pódese considerar que teñen a mesma lingua, pero os gobernos son
> distintos)

tes razón, escapouseme

o de 'obvias', substitúo por 'ignóraas'

Responderlle a