>> Pero se algún trasno non o está creo que a
>> parte referida a Trasno non debería aparecer.
>
> certo, por iso o mando aquí antes de o mandar definitivamente, estou pedindo
> que digades se estades de acordo

Eu prefiro que se fale dos voluntarios, que ademais están noutras
partes ademais de en Trasno
http://primewares.com/category/Galician_language/

>>>... que
>> > Presidencia menciona a continuación na nova. A nosa perplexidade refírese
>> > a que non podemos comprender os motivos que levan ós gobernos vasco,
>> > catalán
>>
>> , balear (pódese considerar que teñen a mesma lingua, pero os gobernos son
>> distintos)
>
> tes razón, escapouseme
>
> o de 'obvias', substitúo por 'ignóraas'

ou por 'obvíaas'.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a