Eu estou dacordo co escrito. Pero se algún trasno non o está creo que a parte 
referida a Trasno non debería aparecer. Dito isto, dúas cousiñas de nada 
observei:

> ----------------------------Borrador---------------------------------------
>- A comunidade de software libre de Galicia, incluíndo a usuarios,
> programadores e tradutores que a conforman, e tras o debate oportuno nas
> canles de comunicación que nos son propias, coincidimos unanimemente na
> necesidade de facer público o estupor e perplexidade que nos produce a nova
> feita pública, o día 23/02/09, pola Presidencia da Xunta de Galicia na que
> se di, literalmente:
>
> "O premio á promoción da realidade plurilingüe consiste nunha distinción
> honorífica sen contido económico, e correspondeulle na súa primeira edición
> á empresa Microsoft, galardoada polo seu esforzo de xuntar a diversidade
> lingüística coas novas tecnoloxías."[1]
>
> O noso estupor non procede de que o galardón se conceda a unha compañía
> privada, nin tampouco polo feito de que non valoremos a calidade ou esforzo
> do traballo realizado na adaptación ó galego dos produtos que Presidencia
> menciona a continuación na nova. A nosa perplexidade refírese a que non
> podemos comprender os motivos que levan ós gobernos vasco, catalán

, balear (pódese considerar que teñen a mesma lingua, pero os gobernos son 
distintos)

> e galego
> a outorgar ó premio a unha empresa que non fai máis ca se adaptar á súa
> realidade de mercado. Microsoft pode contar os usuarios dos seus produtos
> en calquera destas tres linguas por centos de miles e percibe anualmente
> desas comunidades de usuarios e, moi especialmente, dos seus respectivos
> gobernos, millóns de euros en conceptos de licenzas. Que Microsoft traduza
> e ofreza servizos nas linguas propias destas comunidades non repercute máis
> ca no propio beneficio da empresa que atendendo ás necesidades lingüísticas
> dos seus usuarios, especialmente de tres do máis importantes, as populosas
> administracións dos gobernos vasco, catalán e galego coas súas respectivas
> institucións locais, consegue afianzarse, ó teren produtos coñecidos e que
> ostentan monopolios, neste sector de mercado inhibindo outras alternativas
> libres que xa dispoñen destes servizos (tradución das interfaces gráficas e
> correctores ortográficos ou gramaticais) a un custo nulo.
>
> Así mesmo, a comunidade de tradución ó galego de software libre, Trasno
> [2], síntese dalgunha maneira agraviada pola concesión do galardón. Dende a
> comunidade lévase máis de dez anos traducindo software libre ó galego de
> xeito anónimo, altruísta e comprometido. Neste tempo a comunidade, no seu
> conxunto, conseguiu acadar, por exemplo, a tradución completa  dos
> ambientes de escritorio GNOME  e KDE, as distribución Debian ou Ubuntu
> entre outras, o entorno ofimático OpenOffice e a suite Mozilla, os cales
> son todos proxectos de traducións colosais. No seu conxunto, os produtos
> actualmente traducidos constitúen alternativa libre, carente de custo, ós
> produtos da empresa galardoada. Ademais, se falamos de soporte lingüístico,
> non hai máis ca botar unha ollada ós datos do que o software libre é quen
> de ofrecer. O ambiente de escritorio KDE tradúcese a un total de 103
> linguas diferentes e GNOME a 110 linguas e non só se limita ás maioritarias
> coma o Chinés ou o Ruso senón que permite a tradución de calquera lingua
> coma as minoritarias coma o gaélico, o frisón ou o feroés. As linguas
> minoritarias non teñen interese económico para empresas como Microsoft e
> obvias.

(o de "e obvias" non me quedou moi claro)

>
> Finalmente, a Consellería de Industria da man de Mancomun.org, nos últimos
> anos veu apoiando o software libre e a tradución ó galego dun xeito
> decidido e comprometido e expresión deste apoio son o plano PEGSI [3] e os
> encontros de tradutores G11N [4] así como que se conseguiran determinadas
> traducións, coma OpenOffice ou Mozilla. En conxunto, valoramos estes
> esforzos coma positivos. Por iso, ademais de polos motivos anteriores,
> apreciamos a concesión do galardón, a suxestión da Consellería de Política
> Lingüística, coma un xiro na dirección oposta e incorrecta. Porén,
> confiamos e desexamos que a política futura do goberno galego avance
> apoiándose no software libre e erradicando manifestacións incoherentes coma
> esta.
>
>
>
>
> [1] http://novas.xunta.es/node/14062
> [2] www.trasno.net
> [3] http://www.sociedadedainformacion.eu/pegsi/presentacion.html
> [4] http://wiki.mancomun.org/index.php/G11n
> ---------------------------------------------------------------------------
>----------------------------

Responderlle a