> @KDE: Interesante; quen é?

O conxunto dos tradutores responsables dos ficheiros de KDE nos que
están os erros. Por certo os erros son:

Pedeterminado (KDE)
Predeteminado (2×KDE)

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a