O Domingo 15 Marzo 2009 17:00:34 Karl García Gestido escribiu:
> ambiente: adx. 1. Que rodea un corpo ou constitúe o medio onde se está. A
> temperatura ambiente. // s.m. [...] 3. Conxunto de condicións
> en que se desenvolve calquera tipo de vida. 
[...]
> Ben, un "shell" define un *entorno de traballo parcialmente pechado. Isto
> significa que o sistema provee unha serie de comandos que fan uso dunha
> serie de variables e constantes comúns e que se comunican dunha maneira ben
> definida.
[...]

Buffff, nos meus tempos a shell non era máis ca un ILO (iso ao que hoxe se lle 
chama CLI), intérprete da liña de ordes.

Responderlle a