Botando man disto:
>>
Oxford Advanced Learner's Dictionary
[...]
PHRASAL VERBS 
bail out (of sth) to jump out of a plane that is going to crash
bail out | bail sth out to empty water from sth by lifting it out with your 
hand or a container:
bail sb out to pay sb's bail for them
**bail sb out (of sth) to rescue sb from a difficult situation:
[...]
>>
como é unha metáfora neste contexto, eu empregaría "intentanto recuperar" ou 
"rescatando", inda que ningunha me gusta moito. Non caio con cando o programa 
pode chegar a dicir iso, imaxínome que ó expulsar un dispositivo ou así?

Tampouco vexo que en ningunha outra lingua acertaran, deden de estar todas mal 
traducidas. 

saúdos!

Responderlle a