> Ou sexa, que ignore os posibles erros nos que hai máis de cinco
> cadeas?

Non, que ignores certos erros ortográficos sistemáticos, de orixe antes 
manifestada.

Responderlle a