Penso que estades a errar na acepción de 'naughty' neste caso:

>naughty (BADLY BEHAVED)   
>adjective
>1 When children are naughty, or their behaviour is naughty, they behave badly 
or are not obedient: Now that's naughty - you mustn't throw food on the floor 
Our boss treats us all like naughty schoolchildren.
>
>2 used slightly humorously to describe an adult who has behaved badly or an 
adult's bad action: "I'm afraid I borrowed your car without asking." "Yes, 
that was very naughty of you - I needed it at the weekend!"

de feito esta acepcción é empregada moi habitualmente de xeito coloquial en 
Inglaterra. 

Non teño nin idea do contexto da cadea, pero penso que os tiros van máis no 
sentido de 'límite de comportamentos indesexados' ca cuestións de moralidade

Responderlle a