>> -No art. 13, quitar as referencias a vicepresidente e a vogais (e de
>> onde máis aparezan), deixando só un Presi, un Secretario, un
>> Tesoureiro, e unha estrutura de delegación de autoridades.
>
> O vicepresidente creo que é necesario, pois é o que por "dereito" substiue ó
> presidente e o secretario,  se esta está maluco, de viaxe etc...
>
> Caso contrario, imaxinemos ($DEITY non o queira) que o presi pasa tres meses
> na cama ou que sae de viaxe inesperado durante 5 meses. as funcións pasan
> por dereito ó vicep'residente, así mesmo, senon se indica o contrario, en
> ausencia do secretario é o vicepresidente o que fai as funcións de tal,
> habería que convocar eleccións urxentemente para endereitar a xunta .

Pois con poñer que outro da directiva se fai cargo das súas funcións
xa está. En caso de ir faltar 5 meses así de súpeto o presi xa
avisará, e se fai falta nomearanse vogais para facer as cousas e que
outros membros da directiva lle dean o visto e prace.

Ata logo,
                   Leandro regueiro

Responderlle a